Van Houwelingen & Partners en Payt

Screenshot van de website van Van Houwelingen & Partners
Heeft u producten verkocht of diensten geleverd, maar worden de facturen niet betaald? Van Houwelingen & Partners helpt u bij het innen van de factuur. Van Houwelingen & Partners is partner van Payt. Ze nemen uw vordering in behandeling, met oog voor de relatie tussen u en uw klant en komen op een doortastende manier voor uw (financiële) belangen op. Als incasserende deurwaarder staan ze voor een eerlijke, snelle en efficiënte dossierbehandeling. Ze geven eerlijk aan of het zin heeft de zaak te incasseren en houden de termijn scherp in de gaten zodat er geen achterstanden ontstaan. Daarnaast heeft u maar één contactpersoon die uw vordering kent. In een online dossier kunt u overal en altijd uw vorderingen volgen.

De opties die u heeft met deze link

Een minnelijk incassotraject

Hoe werkt een minnelijk incassotraject bij Payt en wat moet u weten over een incassozaak?

Een incassobureau inschakelen en een alternatief

Wat doet een incassobureau en welke mogelijkheden heeft u om met Payt zelf dit traject af te leggen

Een deurwaarder of advocaat inschakelen

Wat is de rol van een deurwaarder of advocaat om de schuld van uw debiteur toch te kunnen innen?

Over Van Houwelingen & Partners

Blijft uw debiteur in gebreke, dan kunt u op dag 27 van het minnelijk incassotraject dit traject ‘sluiten’ en een gerechtelijk traject starten. U kunt dit per zaak of als generieke instelling toepassen voor alle incassozaken die na de ingebrekestelling nog niet betaald zijn. Het dossier in Payt bevat alle elementen die van rechtswege nodig zijn voor dossieropbouw. Hiermee kan Van Houwelingen & Partners en Payt efficiënt van start gaan. De verplichte inhoud van het dossier kan per situatie verschillen, maar bevat bijvoorbeeld de brief van ingebrekestelling van uw debiteur; de verjaring van uw vordering; de termijn van verweer voeren; weerlegging van bekende verweren. Ook na het minnelijk incassotraject heeft u profijt van de software van Payt!

Van Houwelingen & Partners onderscheidt zich door kwaliteit en snelheid en diversiteit aan specialisten: incassospecialisten, juristen en deurwaarders. Van Houwelingen & Partners staat voor een eerlijke dossierbehandeling, zodat uw debiteur weet wat hem te wachten staat en zodat u weet wat u te wachten staat. Het team geeft eerlijk aan of het zin heeft om een zaak te incasseren, om onnodige kosten te voorkomen. Ze houden daarnaast termijnen scherp in de gaten, om een snelle afhandeling te kunnen waarborgen. U heeft één contactpersoon, die uw zaken kent en u direct te woord kan staan. Dankzij een online dossier kunt u zaken overal en altijd inzien en volgen.

Wat u ook maakt, wat u ook levert. A white check mark with a red background

Klantenverhalen

Logo quooker
Quooker was op zoek naar een 'totaaloplossing' voor efficiënt debiteurenbeheer. De keuze voor Payt leidde tot een ongekend aantal betalingen binnen zeer afzienbare tijd. Meer weten? Lees het hier.
Jasper van Hattem

Jasper van Hattem

Business analyst

Logo quooker
Voorheen deed Printshopz het debiteurenbeheer handmatig. Hierdoor werd de factuurafhandeling in drukke periodes soms te veel nagelaten. “Na het in gebruik nemen van de software van Payt bestaat het team nog maar uit één persoon op debiteuren waarbij het hooguit 0,3 FTE per week kost om het beheer uit te voeren.”
Thom van Ommen

Thom van Ommen

Finance & HR

logo Mobility Service
Dankzij Payt verloopt het debiteurenbeheer bij Mobility Service erg vlot. Snellere betaling, tijdwinst en meer structuur in het proces zijn hun winst. Lees het hier.
Inge Mier

Inge Mier

Financial and Operational Director

Ready to get Payt? Probeer nu gratis!*
  1. Krijg gemiddeld 30% sneller betaald
  2. Volg facturen volledig geautomatiseerd op en houd de volledige controle over het proces
  3. Houd meer tijd over voor uw klantrelaties
*Maximaal 250 facturen per maand. Meer dan 250 facturen?
Plan een online demo in »