Een minnelijk incassotraject

Hoe werkt het incassotraject van Payt?
De praktijk wijst uit dat het grootste deel van de vorderingen die niet betwist zijn met vrij eenvoudige middelen (brief, e-mail en sms) kunnen worden geïnd. Bij betwiste vorderingen is de toegevoegde waarde van het incassobureau beperkt, aangezien deze in de meeste gevallen worden teruggelegd bij de opdrachtgever. Het is daarom niet vreemd dat er bij organisaties nogal eens ontevredenheid bestaat over de samenwerking met incassobureaus vanwege de werkwijze, onduidelijke procedures en kostenstructuren. Payt biedt u daarom alle mogelijkheden om uw eigen incassozaken uit te voeren.

Waarin een incassotraject binnen Payt verschilt met traditionele incassobureaus:

Incassozaken blijven onder uw eigen regie

U beslist zelf over het kwijtschelden of incasseren van incassokosten

De geïncasseerde incassokosten ontvangt u op uw rekening

Persoonlijk contact met uw debiteur voor een verbetering van de relatie

Houd geld over met Payt

Het beeldmerk van Payt, gecombineerd met de slimme geautomatiseerde invulling van het incassoproces borgt een optimale effectiviteit.

Over de bij uw debiteur in rekening gebrachte incasso-opbrengsten beslist u ook zelf (innen, deels of in het geheel kwijtschelden). Zo blijft ook tijdens het incassotraject de relatie met uw debiteur onder uw eigen regie. Is de relatie met uw klant u veel waard? U kunt er ook voor kiezen de wettelijke incassokosten kwijt te schelden. U beslist. Een incassobureau heeft u zo niet meer nodig.

Bij Payt start u een incassotraject tegen het vaste bedrag van €19,95 per zaak. De wettelijke incassokosten, die bij de schuldenaar in rekening worden gebracht, mag u volledig zelf houden. Deze incassokosten bedragen minimaal €40, oplopend tot meer dan €6.000. U houdt dus te allen tijden geld over.

Wat moet u weten over een incassozaak?

Indien uw debiteur producten of diensten afneemt die niet op tijd betaald worden, dan kunt u hier extra kosten voor in rekening brengen. Deze extra kosten worden incassokosten of buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die buiten een juridische procedure in rekening mogen worden gebracht. Incassokosten en buitengerechtelijke kosten dekken de extra kosten die een ondernemer maakt om de schuld te innen.

Voorafgaand aan een incassotraject

Een debiteur met een factuur die niet is betaald zal door Payt aan de hand van de met u afgesproken flow hier aan worden herinnerd. Aan het eind van deze herinneringsfase stuurt Payt een laatste herinnering uit.

Voordat een incassozaak aan een particulier van start kan gaan is het wettelijk verplicht een laatste herinnering te versturen. In deze laatste herinnering moet een betaaltermijn van 14 dagen gegeven worden en moet een aankondiging van de hoogte van de incassokosten staan. Deze wordt door Payt zowel per e-mail als per brief verstuurd om uw klant nog eenmaal de mogelijkheid te bieden om zonder bijkomende kosten de factuur te kunnen betalen.

Ook al is deze laatste herinnering voor B2B niet vereist, de ervaring leert dat voor B2B de laatste herinnering ook een zeer effectieve stap is om uw facturen betaald te krijgen. Tevens staat u juridisch sterker als u een laatste herinnering per e-mail en post verstuurd heeft naar uw debiteur.

Hoe ziet het incassotraject bij Payt eruit?

Het incassotraject binnen Payt is opgebouwd uit de volgende fases:

1: Aanmaning
Op de eerste werkdag na start van het traject (dag 1 van het incassotraject) worden een e-mail, SMS en een brief gestuurd. De uiterste betaaltermijn is 10 dagen vanaf de dagtekening van de brief.

2: Herinnering aanmaning
Op de eerste werkdag ten minste 6 dagen na de aanmaning (dag 6 van het incassotraject) wordt een belrobot ingezet die belt naar het ingevoerde nummer, ondersteund door een herinnering per e-mail en sms van de eerder gestuurde aanmaning.

3: Tweede aanmaning
Op de eerste werkdag ten minste 5 dagen na de herinnering aanmaning (dag 12 van het incassotraject) worden een sms en een aangetekende e-mail verstuurd. Wanneer het e-mailadres niet bekend is, wordt deze e-mail automatisch vervangen door een brief. De uiterste betaaltermijn is 8 dagen vanaf de dagtekening van de brief.

4: Herinnering tweede aanmaning
Op de eerste werkdag ten minste 5 dagen na de tweede aanmaning (dag 17 van het incassotraject) worden een sms en een e-mail verstuurd ter herinnering van de tweede aanmaning.

5: Ingebrekestelling
Op de eerste werkdag ten minste 4 dagen na de herinnering tweede aanmaning (dag 21 van het incassotraject) worden een sms, een e-mail en een brief verstuurd. De uiterste betaaltermijn is 5 dagen vanaf de dagtekening van de brief.

6: Pre-gerechtelijke fase
Op de eerste werkdag ten minste 6 dagen na de ingebrekestelling (dag 27 van het incassotraject) ontvangt u een herinnering omtrent het aflopen van het incassotraject. Het incassotraject kan dan worden vervolgd met een gerechtelijk traject. Om het traject binnen Payt te vervolgen moet u een deurwaarder gekozen hebben. Dit kan per zaak of als generieke instelling worden toegepast voor alle incassozaken die na de ingebrekestelling nog niet betaald zijn.

De eerste werkdag, ten minste 4 dagen na deze herinnering (dag 31 van het incassotraject), wordt de pre gerechtelijke brief verstuurd. De uiterste betaaltermijn is 3 dagen vanaf de dagtekening van de brief. Wanneer er niet betaald wordt binnen deze termijn, zal de zaak doorgestuurd worden naar de gekozen deurwaarder. In de applicatie van Payt kunt u de verschillende deurwaarders vergelijken. Wanneer u gebruik wilt maken van een eigen gerechtsdeurwaarder of advocaat dan kan dit uiteraard ook.

Hoe hoog zijn incassokosten

De wettelijke incassokosten worden bepaald in de Wet Incassokosten (WIK). Incassokosten bestaan uit een wettelijk bepaald percentage van de factuur. Het gaat om de volgende percentages:

Over de eerste €2.500, maximale incassokosten 15%

Over de volgende €2.500, maximale incassokosten 10%

Over de volgende €5.000, maximale incassokosten 5%

Over de volgende €190.000, maximale incassokosten 1%

Boven de €200.000, maximale incassokosten 0,5%

Er geldt een minimumbedrag van € 40 voor incassokosten, ongeacht de hoogte van de openstaande factuur. De schuldeiser mag dit bedrag altijd vragen.

Communicatie met uw debiteur

Gedurende de incassofase kunnen uw debiteuren inloggen op www.factuurinzien.nl om het dossier in te zien en hierop te reageren. De voor de debiteur benodigde inloggegevens zijn onderdeel van alle correspondentie aan uw debiteur. Payt gaat er van uit dat reacties van debiteuren op incassozaken door u als crediteur worden behandeld.

Wat te doen als u een betaling binnen krijgt?

Betalingen van de facturen die onderdeel zijn van een incassozaak worden door Payt automatisch geregistreerd vanuit uw boekhoudpakket. Betaling of kwijtschelding van de extra kosten moet door u handmatig binnen Payt worden verwerkt. Dit kunt u doen op de pagina van de zaak.