Beveiliging van uw debiteurenproces

Bij Payt hebben we veiligheid hoog in het vaandel. Daarom besteden we in een continu proces aandacht aan de beveiliging van privacygevoelige gegevens. Zo laten we geregeld penetratietesten uitvoeren door externen en voeren we de daaruit voortvloeiende aanbevelingen direct door in onze software. Ook zijn we trots dat op ons ISO 27001 certificaat: het bewijs dat Payt beveiliging zeer serieus neemt en het beveiligingsproces goed beheerst.

ISO 27001 certificaat

ISO 27001 is de internationale norm voor Information Security Management System (ISMS). Deze norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS), in dit geval ons eigen Payt platform.

Door Lloyd’s Register is een audit uitgevoerd. De specialisten van Lloyd’s hebben Payt getest en gecontroleerd op een lijst van informatiebeveiligingseisen en -normen. Naar aanleiding van deze tests hebben zij geconcludeerd dat het beveiligingsbeleid van Payt goed op orde is.

Ethical Hacking

Ondanks de grote aandacht voor beveiliging van de gegevens van onze klanten, kan het voorkomen dat er ingebroken wordt. Wij staan positief tegenover het concept van ethical hacking en waarderen het als - op een verantwoorde manier - melding wordt gemaakt van kwetsbaarheden in onze software.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen vindt, horen wij dit graag. DIt stelt ons in staat om zo snel mogelijk maatregelen te treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen nog beter te beschermen.

Wij vragen u:

 • uw bevindingen te mailen naar security@paytsoftware.com,
 • het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen. Ook vragen wij u om geen gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
 • het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens, die zijn verkregen via het lek, direct na bevestiging van de melding te wissen;
 • geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, (distributed) denial of service, spam of applicaties van derden;
 • voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan het zijn dat we u om meer informatie vragen.

Wat wij beloven:

 • We behandelen uw melding met de grootste prioriteit en reageren uiterlijk binnen drie dagen op uw melding. In deze reactie kunt u van ons een beoordeling verwachten van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt, ondernemen wij geen juridische stappen tegen u betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem vermelden wij, indien u dit wenst, uw naam als de ontdekker.
 • Afhankelijk van de impact van de kwetsbaarheid stellen wij een financiële vergoeding (bug bounty) beschikbaar.
 • Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.