Wanbetaler

Wat is een wanbetaler

De betekenis van wanbetaler is een persoon of bedrijf dat een openstaande factuur niet betaalt. Wanbetaling komt regelmatig voor en vrijwel elke ondernemer heeft dan ook wel eens te maken gehad met een wanbetaler.

Wanneer is iemand een wanbetaler?

Op het moment dat een factuur of rekening niet betaald is voor de uiterste betaaldatum is er in feite al sprake van een wanbetaler. In de praktijk is er doorgaans pas vaak sprake van wanbetaling als de betaling ook na meerdere herinneringen uitblijft.

Oorzaken wanbetaling

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom er sprake kan zijn van wanbetaling. Bijvoorbeeld omdat een wanbetaler gewoonweg het geld niet heeft om een rekening te voldoen. Of omdat een debiteur het zo lang mogelijk uitstellen van het betalen van een factuur als strategie gebruikt. De wanbetaler kan daarmee van rentevoordeel profiteren. Verder is er een groep wanbetalers die willens en wetens producten bestelt of diensten afneemt zonder de intentie te hebben daarvoor te betalen.

Sanne de Vries
Geschreven door Sanne de Vries LinkedIn profile
Sanne de Vries is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Van strategisch reputatiemanagement tot social media marketing: ze gaat niets uit de weg. Ze is ambitieus en gaat graag nieuwe uitdagingen aan met een growth mindset.

Share this article