Wat is een factuur?

Een factuur is een overzicht in een document met vermelding van diensten of producten die aan de afnemer zijn geleverd en het te betalen bedrag. Een factuur is door een ondernemer te versturen per post of via de digitale weg. Bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit een softwareprogramma of per email, waarbij het opstellen en verzenden van facturen deel uitmaakt van debiteurenbeheer. Er zijn een aantal verplichte gegevens die op de factuur moeten staan en er is een praktische tool om de betaling zo snel mogelijk gedaan te krijgen.

Wat staat verplicht op een factuur?

In België moet een factuur voor de btw-administratie aan specifieke eisen voldoen. Zo dient de eigen juridische naam of handelsnaam en die van de afnemer erop te staan. De adressen van beide partijen vormen eveneens een verplicht onderdeel op de factuur net als het eigen btw- of ondernemingsnummer. De datum van uitreiking van de factuur is verplicht om erop te zetten net als een opeenvolgend factuurnummer. Een factuurnummer mag namelijk maar één keer gebruikt worden.

 • Naam van beide partijen (juridische naam of handelsnaam)
 • Volledige adres
 • Btw- of ondernemingsnummer
 • Opeenvolgend factuurnummer
 •  Eisen specificatie factuur

Er gelden nog een aantal verplichte onderdelen op een factuur. Het is bijvoorbeeld nodig om de geleverde goederen of diensten te specificeren. Dat kan door een omschrijving te geven en de aantallen ervan in eenheid of uren aan te geven. De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, komt eveneens op het overzicht net als het bedrag exclusief btw. Het van toepassing zijnde btw-tarief dient ook te worden vermeld net als het btw-bedrag.

 • Omschrijving goederen of diensten
 • Aantallen in eenheid of uur
 • Bedrag exclusief btw
 • Datum van levering
 • Toegepaste btw-tarief
 • Btw-bedrag

Facturen sneller betaald krijgen met Payt

Bij het versturen van een factuur is het niet altijd zo dat de betaling ervan direct of op tijd binnenkomt. Daarom is het voor ondernemers belangrijk om een strak debiteurenbeheer te voeren. Het komt ten goede van het werkkapitaal en de liquiditeit van de onderneming om openstaande facturen zo snel mogelijk betaald te krijgen. Door gebruik te maken van debiteurenbeheersoftware van Payt krijgt u facturen sneller betaald. Het proces voorziet namelijk in een vaste workflow met automatische opeenvolging. Hierdoor is er sprake van het optimaliseren van het betaalgedrag van debiteuren.

Aida Kopijn
Geschreven door Aida Kopijn LinkedIn profile
Aida Kopijn is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Ze richt zich met name op het organiseren van events en beurzen. Daarnaast is ze een pietje precies en laat ze haar kritische oog regelmatig vallen op content teksten om deze nog beter te maken.

Share this article