Werkkapitaal

Als ondernemer weet u dat voldoende werkkapitaal van essentieel belang is om uw bedrijf soepel te laten draaien en aan uw dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Werkkapitaal stelt u in staat om leveranciers te betalen, salarissen uit te keren en uw voorraden aan te vullen. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw werkkapitaal op het juiste niveau blijft en u uw financiële verplichtingen probleemloos nakomt? 

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het vermogen dat u als ondernemer gebruikt om aan uw dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Dit omvat onder andere voorraden, debiteuren en liquide middelen die u nodig heeft om bijvoorbeeld personeelskosten, huurkosten en leveranciersbetalingen te doen. Het werkkapitaal is uw financiële buffer op korte termijn, waardoor u uw rekeningen op tijd kunt betalen en uw bedrijfsactiviteiten zonder belemmeringen voortzet.

Bereken uw werkkapitaal

Het berekenen van uw werkkapitaal is relatief eenvoudig. Uw bruto werkkapitaal is de som van uw voorraad, debiteuren en liquide middelen. Om het netto werkkapitaal te bepalen, trekt u hiervan uw kortlopende schulden af. Met deze berekening krijgt u een duidelijk beeld van uw huidige werkkapitaalpositie.

Bruto werkkapitaal = voorraad + debiteuren + liquide middelen

Netto werkkapitaal = bruto werkkapitaal - crediteuren

Wat is een gezond werkkapitaal?

Het vinden van de juiste balans voor uw werkkapitaal is van groot belang. Een te hoog werkkapitaal betekent dat uw geld vastzit in voorraden of bij debiteuren, waardoor u beperkt wordt in uw investeringsmogelijkheden. Aan de andere kant veroorzaakt een te laag werkkapitaal problemen bij het voldoen aan uw financiële verplichtingen, wat leidt tot betalingsproblemen.

Teveel of te weinig werkkapitaal?

Om te bepalen of uw werkkapitaal gezond is, maakt u gebruik van de ‘current ratio’ of ‘quick ratio’. De current ratio geeft de verhouding weer tussen uw vlottende activa (inclusief liquide middelen) en uw vlottende passiva. Een ratio boven de 1 duidt erop dat u voldoende werkkapitaal heeft om uw financiële verplichtingen na te komen. 

De quick ratio daarentegen berekent dezelfde verhouding, maar zonder de voorraden mee te nemen. Dit kan handig zijn als u verwacht dat voorraden niet snel omgezet worden in liquide middelen.

Current Ratio = vlottende activa (inclusief liquide middelen) / vlottende passiva

Quick Ratio = (vlottende activa (inclusief liquide middelen) - voorraden) / vlottende passiva

Verbeter uw werkkapitaal

Als u merkt dat uw werkkapitaal verbetering behoeft, zijn er verschillende stappen om te ondernemen:

  • Optimaliseer uw voorraad: Analyseer welke producten goed verkopen en welke minder. Voorkom dat geld vastzit in onverkochte voorraad.
  • Factureer op tijd: Zorg voor een goed factureringsproces om betalingen sneller te ontvangen.
  • Controleer de kredietwaardigheid: Verminder het risico op wanbetalingen door de kredietwaardigheid van nieuwe klanten te controleren.
  • Werk met meerdere leveranciers: Dit vergroot uw flexibiliteit en continuïteit.
  • Ontdek fiscale mogelijkheden: Onderzoek welke fiscale mogelijkheden u heeft om uw werkkapitaal in balans te brengen.
  • Creëer ruimte voor uzelf: Maak afspraken met leveranciers over betaaltermijnen om financiële ruimte te creëren.
  • Betaal sneller in ruil voor korting: Als u een positief werkkapitaal heeft, kunt u leveranciers sneller betalen in ruil voor kortingen.

Optimaliseer uw werkkapitaal met Payt

Het beheren en optimaliseren van uw werkkapitaal kan een uitdaging zijn. Gelukkig helpt Payt u hierbij. Met onze geautomatiseerde debiteurenbeheer software krijgt u beter inzicht in uw openstaande facturen en ontvangt u sneller betalingen. Hierdoor verbetert u uw cashflow en verkleint u de kans op betalingsproblemen. Ontdek hoe Payt u helpt om uw werkkapitaal te optimaliseren en uw bedrijf financieel gezond houdt.

Aida Kopijn
Geschreven door Aida Kopijn LinkedIn profile
Aida Kopijn is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Ze richt zich met name op het organiseren van events en beurzen. Daarnaast is ze een pietje precies en laat ze haar kritische oog regelmatig vallen op content teksten om deze nog beter te maken.

Share this article