Grootboekrekeningen

Wat zijn grootboekrekeningen

Grootboekrekeningen vormen een belangrijk onderdeel van de boekhouding. Daarbij is de benaming grootboek van toepassing als verzamelnaam voor alle grootboekrekeningen. De naam is overigens naar het verleden te herleiden, waarbij er voor de digitalisering gebruik werd gemaakt van grote boeken. Het is wat dat betreft veel gemakkelijker in deze tijd om de boekhouding bij te houden met behulp van boekhoudsoftware. De term grootboekrekening is uit te leggen als een overzicht van inkomsten en uitgaven binnen een specifieke categorie. De inkomsten en uitgaven zijn wat dat betreft per categorie relevant voor elkaar.

Wat zijn grootboekrekeningen en welke zijn er?

Grootboekrekeningen dienen om de boekhouding op een overzichtelijke wijze te organiseren en om efficiënt een balans te maken net als een winst- en verliesrekening. Dat gebeurt bij online boekhoudprogramma’s overigens met een druk op de knop. Bovendien zijn de belangrijkste grootboekrekeningen al ingesteld in boekhoudsoftware. Er zijn in elk geval twee soorten grootboekrekeningen te onderscheiden, namelijk resultaatrekeningen en balansrekeningen.

Resultaatrekeningen

Een resultaatrekening bestaat uit een grootboek voor opbrengsten en kosten. Daarom staat deze rekening ook wel bekend onder de noemer winst- en verliesrekening. Een voorbeeld hiervan is een categorie die inkopen weergeeft, maar ook verkopen en reiskosten behoren tot de resultaatrekening net als reclamekosten. De grootboekrekeningen in de vorm van een winst- en verliesrekening zijn daarbij te onderscheiden in omzet: bijzondere baten en verkoop en in kosten: afschrijvingen, verkoopkosten en kantoorkosten.

Balansrekeningen

Bij een balansrekening is er sprake van een grootboekrekening die betrekking heeft op het bezit en schulden. Een voorbeeld daarvan is de inventaris van een kantoor of het saldo op de bankrekening. Zo vormen ook leningen onderdeel van een balansrekening als grootboekrekening. Bij balansrekeningen zijn de meest gebruikte grootboekrekeningen te onderscheiden in activa en passiva. Bij activa draait het om vaste activa, vlottende activa en liquide middelen. Deze activa zijn te vinden aan de linkerkant van de balans. Bij passiva gaat het om eigen vermogen, kortlopende schulden, crediteuren en langlopende schulden. Passiva zijn te vinden op de rechterkant van de balans.

Subrekening 

Binnen de genoemde grootboekrekeningen zijn er uiteraard subrekeningen te onderscheiden. Het is onder meer mogelijk om zelf een subrekening toe te voegen. Dat is bijvoorbeeld handig als u met kasgeld werkt, waarbij een kasrekening is toe te voegen. In de praktijk stemmen grootboeken af van het boekhouden op een ouderwetse manier, waarbij er per kostensoort een apart boek werd bijgehouden. Bij moderne online boekhoudprogramma’s hoef je overigens niet zelf grootboekrekeningen aan te maken.

Aida Kopijn
Geschreven door Aida Kopijn LinkedIn profile
Aida Kopijn is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Ze richt zich met name op het organiseren van events en beurzen. Daarnaast is ze een pietje precies en laat ze haar kritische oog regelmatig vallen op content teksten om deze nog beter te maken.

Share this article