Liquiditeit

De liquiditeit van een bedrijf heeft betrekking op de aanwezige middelen om op korte termijn aan actuele betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de liquiditeit niet op orde is, kan dat tot financiële problemen leiden. Bijvoorbeeld als debiteuren facturen te laat of niet betalen en uw bedrijf hierdoor geen middelen heeft om direct kortlopende schulden te voldoen.

Hoe bereken je liquiditeit?

Er is een formule voor het berekenen van de liquiditeit beschikbaar, waarbij er een onderscheid is te maken tussen current ratio en quick ratio:

Current ratio = vlottende activa + liquide middelen / kort vreemd vermogen

Quick ratio = vlottende activa – voorraden + liquide middelen / kort vreemd vermogen

Bij current ratio is er sprake van het opnemen van de voorraad in de berekening. Bij quick ratio blijft de voorraad in de berekening buiten beschouwing. Een supermarkt verkoopt bijvoorbeeld sneller meer producten dan een keukenleverancier en neemt daarom de voorraden mee in het berekenen van de liquiditeit, zoals bij current ratio.

Wanneer is je bedrijf liquide?

Een bedrijf is liquide te noemen op het moment dat er op korte termijn middelen beschikbaar zijn om kortlopende schulden mee te voldoen. Denk daarbij aan het betalen van openstaande facturen, maar ook aan het betalen van rente over een kortlopende lening net als aan belastingverplichtingen.

Wat is een goede liquiditeit?

Het is afhankelijk van het bedrijf wanneer er sprake is van een goede liquiditeit. Doorgaans is een current ratio van 1,5 tot 2 te beschouwen als een goede liquiditeit. Dit is echter wel sterk afhankelijk van het type bedrijf. Een schoenmaker heeft bijvoorbeeld minder middelen nodig om op korte termijn aan betalingsverplichtingen te voldoen dan een verzekeraar.Bij een quick ratio geldt dat een liquiditeitsratio van 1 of meer als goed te beschouwen is. Zorg voor een gezonde financiële situatie door de liquiditeit te verbeteren.

Aida Kopijn
Geschreven door Aida Kopijn LinkedIn profile
Aida Kopijn is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Ze richt zich met name op het organiseren van events en beurzen. Daarnaast is ze een pietje precies en laat ze haar kritische oog regelmatig vallen op content teksten om deze nog beter te maken.

Share this article