Rekening courant krediet

Een rekening courant krediet is een flexibele vorm van financiering voor bedrijven. Bij deze financieringsvorm is er sprake van een vastgestelde limiet. Het is tot aan deze grens mogelijk om geld op te nemen. Het flexibele karakter van een rekening courant krediet voorziet in de optie om bedragen af te lossen en weer op te nemen.

Rekening courant krediet betekenis

Een rekening courant krediet is te zien als een mogelijkheid om zakelijk rood te staan tot aan een bepaald bedrag. Er is sprake van een koppeling met een betaalrekening van het bedrijf en daarom wordt ook wel de term rood staan gebruikt. De hoogte van de kredietlimiet is onder meer afhankelijk van de inkomstenstroom. Bij het gebruikmaken van een rekening courant krediet is er een verplichting tot betaling van rente. De maandlasten zijn variabel, want de hoogte van de rente is afhankelijk van het bedrag dat u rood staat en van de actuele rentestand.

Wanneer is het interessant om rood te staan?

De kosten van rood staan liggen hoog en het is dus niet altijd interessant om van een rekening courant krediet gebruik te maken. Er zijn echter bepaalde situaties, waarin de nood aan middelen hoog is en rood staan een gemakkelijke uitweg biedt. Bovendien zijn er bedrijven die te maken hebben met een grote schommeling in de behoefte aan financiering.

Het gaat hierbij onder meer om bedrijven die te maken hebben met seizoensinvloeden. Bijvoorbeeld een ijssalon die in de zomerperiode een grotere financieringsbehoefte heeft dan in de winter. Zo biedt rood staan bedrijven ook extra financiële ruimte om voorraden aan te leggen, om op korte termijn aan betalingsverplichtingen te voldoen of het geld te gebruiken voor investeringen.

Het kost geld om gebruik te maken van een rekening courant krediet, omdat er sprake is van rente. Daarom is het altijd verstandiger, indien het tot de mogelijkheden behoort, om van eigen bedrijfsmiddelen gebruik te maken.

Hoe werkt een rekening courant krediet?

Indien u gebruik wenst te maken van een rekening courant krediet dan neemt u contact op met de bank. Het aanvragen van deze vorm van zakelijk krediet kan online gedaan worden bij de eigen bank of bij een andere bank. De beoordeling van de aanvraag vindt plaats op basis van dezelfde gegevens bij een aanvraag voor een lening.

De bank kijkt bijvoorbeeld naar de jaarcijfers van uw bedrijf net als naar het bedrijfsplan, doel van het krediet en gewenste kredietlimiet. Indien van toepassing kijkt de bank ook naar mogelijke lopende leningen net als naar het nakomen van verplichtingen. Voor starters geldt dat de bank doorgaans een ondernemingsplan wil zien.

Bij het afsluiten van een rekening courant krediet wenst de bank doorgaans een persoonlijke garantie of andere vorm van zekerheid, zoals:

  • Onderpand op bedrijfspand
  • Onderpand op voorraad
  • Onderpand debiteuren
  • Persoonlijke borgstelling: eigen woning, vermogen

Alternatief om liquiditeit tijdelijk te verbeteren

Er is een uitstekend alternatief voor een rekening courant krediet om de liquiditeit tijdelijk te verbeteren. Het is met Payt namelijk mogelijk om openstaande facturen te financieren, waardoor u na een werkdag al extra werkkapitaal beschikbaar heeft.

Aida Kopijn
Geschreven door Aida Kopijn LinkedIn profile
Aida Kopijn is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Ze richt zich met name op het organiseren van events en beurzen. Daarnaast is ze een pietje precies en laat ze haar kritische oog regelmatig vallen op content teksten om deze nog beter te maken.

Share this article