Cashflow berekenen

Als ondernemer richt u zich op de groei van uw bedrijf en op het maken van winstgevende keuzes. Het doen van investeringen is hier onlosmakelijk aan verbonden. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag of de investeringen iets opleveren, maar ook of ze in het budget passen. Belangrijk is dat u voortdurend op de hoogte bent van de cashflow van uw bedrijf. Waar u op moet letten en hoe u de cashflow kunt berekenen, daarover leest u in deze blog.

Wat is cashflow?

De cashflow van een bedrijf wordt bepaald door de hoeveelheid geld die binnenkomt en eruit gaat gedurende een bepaalde periode. Het gaat om het verschil tussen de inkomsten en uitgaven. Deze inkomsten en uitgaven worden niet op één hoop gegooid, maar onderverdeeld in de volgende drie categorieën:

 1. Operationele cashflow: alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de dagelijkse operationele activiteiten binnen het bedrijf. Daaronder vallen onder andere de inkoop van goederen, salarissen en kosten voor de verkoop van diensten en producten.
 2. Investeringscashflow: alle inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op investeringen in het bedrijf. Denk aan de kosten voor computers, meubels en machines, maar ook aan inkomsten door bijvoorbeeld het verkopen van gebruikte computers. De activiteiten worden investeringsactiviteiten genoemd.
 3. Financieringscashflow: alle financieringsactiviteiten die inkomsten en uitgaven met zich meebrengen, zoals leningen en aandelen.

Verschil cashflow & winst

De omzet, de winst die u maakt en de cashflow van uw bedrijf, dat zijn drie verschillende dingen. Daarom is het goed om de verschillen even aan te duiden. In de eerste plaats de omzet, die wordt berekend door het tarief van uw product of dienst te vermenigvuldigen met de afzet, dus het aantal dat u heeft verkocht. De kosten die u maakt voor materialen, marketing en dergelijke, trekt u vervolgens af van de omzet om onderaan de streep de winst over te houden. Dit bedrag is niet hetzelfde als de cashflow. De winst die u heeft gemaakt kan namelijk nog alleen op papier staan, terwijl u in werkelijkheid nog betalingen van klanten moet ontvangen. De cashflow is het bedrag dat aan het eind van een specifieke periode daadwerkelijk op de rekening staat, ook als er nog facturen openstaan.

Het belang van cashflow voor bedrijfsvoering

Cashflow is een belangrijke factor in de bedrijfsvoering, omdat de cashflow de financiële stabiliteit en groeimogelijkheden van een bedrijf beïnvloedt. Een positieve cashflow betekent dat er meer geld binnenkomt dan dat er uitgaat, wat duidt op financiële stabiliteit. Daarentegen wijst een negatieve cashflow op financiële problemen en een gebrek aan liquiditeit.

Bovendien helpt het beoordelen van de cashflow bij het identificeren van inefficiënties in het bedrijfsproces. Bij de analyse van de cashflow kunnen bijvoorbeeld vertragingen in het innen van debiteuren of het betalen aan crediteuren ontdekt worden. Als er een te lange tijd zit tussen de levering van een product of dienst en de betaling, duidt dit op inefficiënties in het debiteurenbeheer of problemen met de betalingsvoorwaarden met leveranciers.

Hoe kunt u de cashflow berekenen?

Wilt u de cashflow berekenen voor uw bedrijf? Daarvoor kunt u de volgende formules raadplegen die specifiek betrekking hebben op de bovengenoemde categorieën. Om de cashflow correct te berekenen, dient u een compleet overzicht te hebben van de inkomsten en uitgaven binnen een afgebakende periode. Zorg ervoor dat u alle gegevens inzichtelijk heeft en onder de juiste categorie onderbrengt.

Operationele cashflow berekenen

De operationele cashflow geeft inzicht in de liquiditeit van uw bedrijf. Hiermee kunt u de prestaties van het bedrijf beoordelen om vervolgens weloverwogen beslissingen te maken over de financiële strategie en over mogelijke toekomstige investeringen. Voor het berekenen van de operationele cashflow heeft u de volgende gegevens nodig:

 1. Nettowinst: de nettowinst wordt berekend door de brutowinst te verminderen met de bedrijfskosten. Afschrijvingen van de waarde van de activa. Denk aan gebouwen, machines en apparatuur en selecteer de periode waarin ze gebruikt worden.
 2. Veranderingen in werkkapitaal van het bedrijf: deze bestaan uit vlottende activa (zoals inventaris) en kortlopende schulden (zoals leningen).

Vul de data in een van onderstaande formules om de operationele cashflow te berekenen:

 1. nettowinst + afschrijvingen = operationele cashflow
 2. nettowinst - verandering in werkkapitaal = operationele cashflow

Investeringscashflow berekenen

Investeringen die u in de betreffende periode heeft gedaan, vallen onder investeringsactiviteiten en dient u dus in de investeringscashflow op te nemen. Dit geldt ook voor inkomsten die u heeft gegenereerd door het verkopen van goederen. Inzicht hierin helpt u de prestaties van het bedrijf te beoordelen. Bovendien kunt u betere beslissingen nemen over mogelijk nieuwe bedrijfsgerelateerde investeringen. Wilt u de investeringscashflow over een bepaalde periode berekenen, raadpleeg dan onderstaande gegevens:

 1. Uitgaven aan investeringen: dit zijn de uitgaven door de aanschaf van activa, zoals apparatuur en onroerend goed.
 2. Inkomsten van desinvesteringen die voortkomen uit de verkoop van activa, bijvoorbeeld machines of onroerend goed.

Vul de data in de volgende formule:

Inkomsten van desinvesteringen - uitgaven van investeringen = investeringscashflow

Financieringscashflow berekenen

Leningen, aandelen en dergelijke financiële gegevens bepalen de financieringscashflow. Wanneer uw bedrijf via financieringsbronnen meer geld binnenkrijgt dan uitgeeft, is dat een goed teken voor de financiële gezondheid van uw bedrijf. Andersom kan uw bedrijf in financiële problemen komen. Daarom is het essentieel om de financieringscashflow voortdurend te monitoren en waar nodig te verbeteren. Met onderstaande datagegevens kunt u de cashflow berekenen:

 1. Toename of afname van het eigen vermogen, dat bestaat uit de waarde van aandelen en andere vermogens. Het eigen vermogen is de totale activa minus de totale verplichtingen (schulden als leningen, belastingen en openstaande rekeningen).
 2. Toename of afname lang vreemd vermogen. Het lang vreemd vermogen van het bedrijf bestaat uit leningen, kredieten en andere financiële verplichtingen.

Vul de datagegevens in onderstaande formule in om tot de financieringscashflow te komen:

Toename of afname eigen vermogen – toename of afname lang vreemd vermogen = financieringscashflow

Belangrijke aandachtspunten bij het berekenen van cashflow

Wilt u de cashflow berekenen voor uw bedrijf, dan is het niet alleen essentieel de data compleet te hebben en bovenstaande formules nauwkeurig in te voeren. Vermijd ook de volgende veelgemaakte fouten:

 • Het vergeten van belangrijke inkomsten- of uitgavenposten: álle inkomsten- en uitgavenposten dient u mee te nemen in de berekening. Zou u één post over het hoofd zien, dan kan dit een vertekend beeld geven van de cashflow.
 • Onjuiste toewijzing van datagegevens: we hebben verschillende soorten cashflow inclusief bijbehorende formules benoemd. Deze drie categorieën zijn er niet voor niets, dus het is belangrijk om inkomsten en uitgaven onder de juiste categorie te scharen. Een onjuiste toewijzing leidt tot een onnauwkeurige cashflowberekening.
 • Geen afbakening in tijdsperioden: wanneer u de cashflow wilt berekenen, is het essentieel specifieke tijdsperioden af te bakenen waarbinnen de inkomsten en uitgaven hebben plaatsgevonden. Denk aan een periode van een maand, kwartaal of jaar waarin u een realistisch beeld krijgt van de cashflow.
 • Het vergeten van niet-kasstromen als afschrijvingen en waardeveranderingen die impact hebben op de cashflow. Afschrijvingen zijn geen directe uitgaven. Neemt u deze niet mee in de berekeningen, dan krijgt u een onjuist beeld van de beschikbare middelen die nodig zijn voor betalingsverplichtingen. Bij waardeveranderingen kunt u denken aan de herwaardering van activa. Stijgt de waarde van activa die u wilt verkopen, dan genereert uw bedrijf mogelijk extra geld. Het vergeten van dergelijke potentiële kasstromen resulteert in een incompleet beeld van beschikbare middelen.

Hoe Payt u helpt bij het berekenen van de cashflow

Wilt u hulp bij het berekenen en verbeteren van de cashflow van uw bedrijf? Een eerste stap is het automatiseren van het debiteurenbeheer. Onze credit control software kan dit voor u doen. Daarnaast helpt de software u de financiële controle over uw bedrijf te verbeteren, zodat u kostbare tijd bespaart. Vul onderstaand formulier in om een live demonstratie aan te vragen. U heeft dan een gratis proefperiode van 30 dagen, waarin u de kans krijgt om direct de voordelen van ons credit control systeem te ervaren en snel inzicht te krijgen in de mogelijkheden.

Sanne de Vries
Geschreven door Sanne de Vries LinkedIn profile
Sanne de Vries is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Van branding en strategisch reputatiemanagement tot graphic design: ze gaat niets uit de weg. Ze is ambitieus en gaat graag nieuwe uitdagingen aan.

Share this article

Verbeter uw cashflow dankzij de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer

Welkom bij Payt! Dankzij onze slimme cloudsoftware krijgt u uw facturen 30% sneller betaald én bespaart u tot wel 80% van uw tijd! Klaar om uw cashflow een boost te geven? Download onze gratis brochure hieronder.

Mockup brochure Payt