Experiment vrije tarieven facings en bleken administratief bezien

BTW over vrije K-codes en productverkoop

In beginsel ben je als praktijk verplicht om 21% BTW te heffen over niet medisch noodzakelijke producten en diensten. Tandartsen zijn normaal gesproken vrijgesteld van BTW-heffing. Dat zou nog steeds zo kunnen zijn als uw gerelateerde omzet minder bedraagt dan €20.000 euro per jaar, in het kader van de Kleineondernemingsregeling (KOR) verwacht je daar boven te gaan zitten dan geldt er een BTW-plicht over de vier nieuwe K-codes die zullen worden toegevoegd aan de NZa-lijst. De BTW-plicht geldt in dat geval ook over producten als ragers, tandenborstels en bleeksetjes.

Met het vrijgeven van een tarief voor bleken en facings, vervallen de huidige declaratiecodes niet. Het blijft voor iedere tandarts mogelijk om deze behandelingen (in ieder geval tijdens het experiment) uit te voeren en te declareren, zoals hij of zij dat nu doet in de praktijk. De vrije tarieven voor bleken en facings staan straks los van de huidige tariefstructuur en komen er dus aanvullend bij. In de praktijksoftware zullen de nieuwe codes worden toegevoegd met daarbij dan de mogelijkheid om tarieven of tariefsvarianten vast te leggen, waarbij wordt gedifferentieerd naar bijvoorbeeld de aanpak, materiaalgebruik en zaken als fotografie en voor- en nazorg. In de praktijksoftware kan tevens worden aangegeven of het tarief verhoogd moet worden met BTW.

Het betekent ook dat je elk kwartaal aangifte omzetbelasting zal moeten doen. De BTW die je hebt betaald voor gerelateerde producten en diensten kun je aftrekken bij je BTW-aangifte. Denk bijvoorbeeld aan de inkoop van materialen, maar eventueel ook de BTW over aanschaf van middelen. Die BTW kan dan in zijn geheel of pro rata (als percentage van de totale omzet die samenhangt met de omzet uit facings en bleken) worden afgetrokken.

Procedure en rapportage richting NZa

Tandartsen die eigen tarieven willen rekenen dienen zich aan te melden bij de NZa en ieder kwartaal een overzicht bieden van wat ze op dit gebied hebben gedaan. De overheid wil niet dat het volume van deze verrichtingen zodanig gaat toenemen dat het ten koste zou gaan van de reguliere zorg, gezien de capaciteitsproblemen die er momenteel al zijn in de mondzorg. 

De NZa wil goed kunnen monitoren wat de effecten zijn van het vrijgeven van de tarieven. Per half jaar wordt er geëvalueerd. Het experiment duurt minimaal drie en maximaal vijf jaar. Daarbij wil de NZa ook weten wat de patiëntervaringen zijn aan de hand van rapportages van praktijken over klachten, geschillen en signalen over deze verrichtingen.

Experiment vrije tarieven en de oplossingen van Payt

Uiteraard bereiden wij ons ook voor op dit experiment, wetende dat diverse Payt-praktijken zullen deelnemen. Een aantal zaken hebben we daarvoor al geregeld:

  • K-codes uitsluiten van clearing. Dat doen we voornamelijk om onnodige (vertraging door) afwijzingen te voorkomen. Bij de indiening van een behandeling met K-codes houden we deze verrichtingen achter bij de indiening. Na ontvangst van het betreffende retourbericht voegen we de K-codes weer toe aan de patiëntnota.    
  • BTW-specificatie op de patiëntnota. In de standaard template voor de mondzorg wordt de kolom BTW niet vermeld door de vrijstelling. Voor praktijken die deelnemen aan het experiment vrije tarieven zullen we op verzoek de template aanpassen met een BTW-specificatie. 
  • BTW rapportage vanuit Payt - facturatiemodule. In het facturatiesysteem van Payt zit een standaard BTW rapportage. Deze rapportage kun je gebruiken voor de aangifte omzetbelasting. Desgewenst kan ook de BTW inkoop worden geregistreerd in de module en zo ook worden meegenomen in de rapportage. De onderliggende data (omzetboekingen en BTW) kan ook worden doorgezet naar andere online boekhoudpakketten als Exact Online en Twinfield. De BTW rapportage kan tevens dienen om richting de Nza in omzetvolume aan te geven welke producten en diensten je hebt geleverd die belast waren met 21% BTW. Aanvullende data over de verrichtingen haal je uiteraard uit de praktijksoftware.
  • Voorschotfacturen maken en verwerken. Bij duurdere cosmetische ingrepen met hoge inkoop kan het verstandig zijn om een voorschot te vragen aan de patiënt. Payt ondersteunt met de aanmaak van deze facturen in de facturatiemodule en de verwerking van de betaling ervan.
  • Klanttevredenheid monitoren via review partners als ReviewCollect. Door de slimme integratie tussen Payt en onderzoekers van klanttevredenheid stellen we je in staat om richting de Nza geautomatiseerd rapportages op te leveren over klanttevredenheid, kwaliteit, klachten, etc.   

Op deze wijze dragen we als Payt bij aan de vernieuwing van de mondzorg. Nog suggesties om ons systeem voor de mondzorg nog beter te maken? Aarzel niet en meld het ons.

Tags:
Jeroen Krosse
Geschreven door Jeroen Krosse LinkedIn profile
Jeroen Krosse is een business developer in hart en nieren. Ziet altijd meer kansen dan problemen en werkt graag samen met partners aan slim geïntegreerde en branchespecifieke oplossingen. Jeroen mag je altijd wakker maken voor verkoopkansen, vernieuwende marketing partnerships en onverhard rennen door de bergen.

Share this article

Plan zelf een persoonlijke demo in

Heeft u vragen of benieuwd naar de voordelen van Payt voor uw organisatie? Plan hiernaast zelf uw persoonlijke online demo met Thymen in! U krijgt, geheel vrijblijvend, een interactieve demonstratie van ons platform voor geautomatiseerd debiteurenbeheer. Binnen 60 minuten weet u alle voordelen van Payt voor uw bedrijf.

In 3 stappen uw gratis demo:

  1. Plan zelf een online demo in wanneer het u het beste uitkomt*
  2. Krijg vrijblijvend een interactieve demo van ons platform
  3. Beslis zelf

*Is het door u gewenste tijdslot reeds bezet? Onze collega Jeroen staat voor u klaar! Plan hier een afspraak met Jeroen in.

Thymen Osinga Thymen Osinga

Gerelateerde artikelen

Drie redenen voor uw praktijk om te starten met clearing in 2023
Declareert u vandaag de dag de hele nota bij de patiënt? Dat snappen wij als Payt best. Het is een helder model, waarbij u niet treedt in de relatie die uw patiënt met zijn of haar zelfgekozen zorgverzekeraar heeft. Toch geven we u drie redenen waarom u deze ontwerpkeuze nog eens zou kunnen heroverwegen.
Payt Dental Stadium Tour, een rondje langs de velden
Het is begin juli. Utrecht. Om half elf sluiten de automatische deuren zich van Stadion Galgenwaard. Het einde van een reeks stadionbezoeken door Nederland. Een reeks waarin we 300 mondzorgprofessionals mochten begroeten om te luisteren naar de verhalen van Vertimart, Webova en Payt. Met voor Payt elke avond een leuke mix van bestaande klanten en geïnteresseerde praktijken. De terugreis naar huis is een mooie gelegenheid om terug te blikken op de lessen van deze rondgang.
Illustratie van: Today at Payt
Bedrijfscultuur: waar zit de fout?
In deze serie blogs wil ik u een inkijkje geven in een dag bij Payt. Hoe pakken wij dingen aan en hoe lossen wij problemen op? Dit is onderdeel van de bedrijfscultuur. In dit blog heb ik het over 'fouten van de tweede orde'. Benieuwd wat ik daarmee bedoel? Lees het hier.