De zorgverzekeraar als debiteur

In de mondzorg wordt veel gebruik gemaakt van factoring. Hierbij besteden praktijken hun debiteurenbeheer en daarbij de patiëntrelatie uit aan een derde partij. Op de vraag waarom er is gekozen voor deze toch vrij onpersoonlijke en kostbare oplossing krijg je een aantal antwoorden:

  • “…ik wil geen contracten met verzekeraars”
  • “…het rechtstreeks declareren bij verzekeraars (via Vecozo) is arbeidsintensief”
  • “…verzekeraars betalen laat uit en ik heb de omzet sneller nodig”

Payt biedt een vriendelijk en voordelig alternatief voor factoring waarmee je als zorgverlener zelf eigenaar blijft van je facturen en daarmee de relatie met patiënten en verzekeraars. Inmiddels honderdduizenden declaraties verder, kunnen we dan ook een scherp beeld geven van het feitelijke betaalgedrag van verzekeraars. Als ook van patiënten. Zo weten we inmiddels dat patiënten gemiddeld binnen 12 dagen betalen en dat zo’n 80% gebruik maakt van online betaalmogelijkheden als iDeal door middel van betaallinks en QR-codes. In dit blog zoomen we verder in op het gedrag van verzekeraars.

De verzekeraar als debiteur

Als u zelf uw declaraties indient, als praktijk in de mondzorg, dan is de verzekeraar dus (deels) uw klant. U heeft hiervoor geen zorgcontract nodig met de individuele zorgverzekeraar. U kunt declareren met een geldige AGB code en op basis van de verzekeringsovereenkomst die de patiënt heeft met de betreffende zorgverzekeraar. Wel dient uw praktijk (en de bijbehorende bankrekening) bekend te zijn bij de verzekeraar. Dit geeft u eenmalig door via standaardformulieren bij de verzekeraars. U kunt Payt machtigen om namens u declaraties in te dienen bij zorgverzekeraars. Voor uw eigen cashflow zijn dan drie zaken van belang.

  1. Welk deel van de door u uitgevoerde behandelingen is verzekerde zorg?
  2. Hoe snel reageert een verzekeraar op een ingediende declaratie?
  3. Hoe snel betaalt de verzekeraar uit na goedkeuring? 

 

De ervaring leert dat gemiddeld 70% van de prestaties in de mondzorg wordt vergoed door zorgverzekeraars. Verzekeraars nemen gemiddeld 2 dagen de tijd om te reageren op ingediende declaraties. Het verzekerde deel staat vervolgens na 13 dagen bij u op de rekening. De onderlinge verschillen zijn daarbij best groot tussen verzekeraars in betaalsnelheid, zoals u kunt zien in het overzicht per verzekeraar. Deels worden die verschillen ook nog wel veroorzaakt door het type declaraties dat werd ingezonden (J, P, U code, WLZ). Patiënten betalen gemiddeld genomen een dag sneller dan de verzekeraars.

 

Het debiteurenrisico in de mondzorg is gelukkig erg laag. Verzekeraars betalen conform afspraak. Daarnaast zien we dat 99,85% van alle restnota’s worden betaald door patiënten nog voordat er gerechtelijke stappen worden ondernomen. Het gewogen debiteurenrisico voor de gehele omzet ligt daarmee op 0,05%. Kortom, geen reden tot zorg en al helemaal niet om dat risico te verzekeren tegen een premie die een veelvoud is van de feitelijke schade. 

De praktijkcijfers laten zien dat uw behandelingen gemiddeld binnen 3 weken wel zijn betaald. De slimme automatisering van Payt zorgt ervoor dat er geen tijd verloren gaat in het declaratieproces en dat verzekeraars en patiënten in staat worden gesteld om snel te reageren en te betalen. Een goed geautomatiseerd declaratieproces ligt daarmee aan de basis van een gezonde praktijkvoering. 

Als u zorg draagt voor goede patiëntenzorg, helpen wij u. Get it. Payt.

Tags:
Jeroen Krosse
Geschreven door Jeroen Krosse LinkedIn profile
Jeroen Krosse is een business developer in hart en nieren. Ziet altijd meer kansen dan problemen en werkt graag samen met partners aan slim geïntegreerde en branchespecifieke oplossingen. Jeroen mag je altijd wakker maken voor verkoopkansen, vernieuwende marketing partnerships en onverhard rennen door de bergen.

Share this article

Gerelateerde artikelen

Foto van een gebit in een tandartspraktijk.
Experiment vrije tarieven facings en bleken administratief bezien
Na jaren van debat en uitstel is het eindelijk een feit: een experiment voor de vrijgave van tarieven voor facings en bleken. Het experiment is omkaderd door tal van voorwaarden voor de praktijken die willen deelnemen. We zetten de voorwaarden die raken aan de financieel administratieve kant van de zaak voor je op een rij.
Drie redenen voor uw praktijk om te starten met clearing in 2023
Declareert u vandaag de dag de hele nota bij de patiënt? Dat snappen wij als Payt best. Het is een helder model, waarbij u niet treedt in de relatie die uw patiënt met zijn of haar zelfgekozen zorgverzekeraar heeft. Toch geven we u drie redenen waarom u deze ontwerpkeuze nog eens zou kunnen heroverwegen.
Payt Dental Stadium Tour, een rondje langs de velden
Het is begin juli. Utrecht. Om half elf sluiten de automatische deuren zich van Stadion Galgenwaard. Het einde van een reeks stadionbezoeken door Nederland. Een reeks waarin we 300 mondzorgprofessionals mochten begroeten om te luisteren naar de verhalen van Vertimart, Webova en Payt. Met voor Payt elke avond een leuke mix van bestaande klanten en geïnteresseerde praktijken. De terugreis naar huis is een mooie gelegenheid om terug te blikken op de lessen van deze rondgang.
Brochure speciaal voor de mondzorg

Benieuwd hoe Payt kan helpen bij het verbeteren van uw credit management? Download nu gratis onze brochure speciaal voor de mondzorg!

Mockup brochure mondzorg Payt
5 minuten leestijd | 1.000+ downloads