Wat is debiteurenbewaking?

Wat is debiteurenbewaking?

Debiteurenbewaking is een essentieel proces binnen financieel management. Het helpt je als organisatie namelijk om je cashflow te optimaliseren en hun openstaande facturen op een efficiënte manier te innen. Debiteurenbewaking is hiermee een belangrijk onderdeel van het debiteurenbeheer en helpt bedrijven om grip te krijgen op hun uitstaande vorderingen en eventuele risico’s te beperken. In dit artikel gaan we dieper in op wat debiteurenbewaking inhoudt en hoe het kan bijdragen aan een gezonde financiële positie van een bedrijf.

Wat is debiteurenbewaking?

Debiteurenbewaking is het proces waarbij je als organisatie de betalingen van jouw klanten in de gaten houdt en actief opvolgt. Het doel is om ervoor te zorgen dat openstaande facturen op tijd worden betaald en om mogelijke betalingsproblemen vroegtijdig te signaleren. Door regelmatig contact te onderhouden met klanten en proactief achter openstaande betalingen aan te gaan, kun je op deze manier de liquiditeit van jouw bedrijf verbeteren en financiële risico’s verminderen.

Hoe werkt debiteurenbewaking?

Het proces van debiteurenbewaking omvat verschillende stappen en activiteiten. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste fasen:

  1. Facturatie en betalingstermijnen: Het begint allemaal met het correct en tijdig versturen van facturen naar klanten. Deze facturen moeten duidelijk en overzichtelijk zijn, inclusief alle relevante informatie zoals de betalingstermijn en bankgegevens. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de betalingstermijnen, zodat klanten weten wanneer ze moeten betalen.
  2. Opvolging en herinneringen: Als een betalingstermijn verstrijkt zonder dat de betaling is ontvangen, is het tijd voor de volgende stap. Dit kan worden gedaan door middel van vriendelijke herinneringen via e-mail of telefoon. Het doel is om klanten eraan te herinneren dat er nog een openstaande factuur is en om te informeren naar de status van de betaling.
  3. Proactieve communicatie: Voortbordurend op de vorige stap, is het belangrijk om proactief contact te onderhouden met klanten. Door regelmatig te communiceren en een goede relatie op te bouwen, kunnen potentiële betalingsproblemen worden voorkomen. Het is aan te raden om klanten te vragen naar eventuele knelpunten of uitdagingen die ze ondervinden, zodat er op tijd oplossingen kunnen worden geboden.
  4. Betalingsafspraken en -regelingen: Als een klant moeite heeft om de factuur in één keer te betalen, kan het nodig zijn om betalingsafspraken of -regelingen te treffen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de betaling in termijnen wordt voldaan. Het is belangrijk om deze afspraken schriftelijk vast te leggen om misverstanden te voorkomen.
  5. Opvolging van betalingsachterstanden: In het geval dat een klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is het noodzakelijk om de opvolging van betalingsachterstanden te intensiveren. Dit kan onder meer het versturen van aanmaningen en ingebrekestellingen omvatten. Het is belangrijk om een duidelijk beleid te hebben voor het omgaan met wanbetalingen en de stappen die worden genomen om de openstaande vorderingen te innen.
  6. Juridische stappen: In sommige gevallen kan het nodig zijn om juridische stappen te ondernemen, zoals het inschakelen van een incassobureau of het starten van een gerechtelijke procedure. Deze stappen moeten zorgvuldig worden overwogen, waarbij je rekening moet houden met de kosten, de baten en de impact op de klantrelatie. Het doel is altijd om een minnelijke regeling te treffen en de openstaande betaling alsnog te ontvangen.

Geautomatiseerde debiteurenbewaking met Payt

Het beheren van uw debiteurenadministratie kan veel tijd en inspanning kosten. Gelukkig zijn er tegenwoordig geautomatiseerde oplossingen beschikbaar, zoals Payt, die je kunnen helpen bij het automatiseren van het bewaken van uw debiteuren. Deze software biedt diverse functies, zoals elektronisch factureren en het controleren van de kredietwaardigheid van uw debiteuren. Daarnaast integreert de software van Payt met verschillende boekhoudprogramma’s om uw administratie nog eenvoudiger te maken. Bovendien kunt u via de software communiceren met uw debiteuren per factuur, zodat je kunt achterhalen waarom de openstaande factuur niet wordt betaald. Door gebruik te maken van Payt bespaart u tijd en inspanning en zorg je voor een efficiëntere debiteurenbewaking.

Wilt u meer weten over de eenvoud, de mogelijkheden en voordelen van debiteurenbeheersoftware? U kunt dat hier ontdekken.

Sanne de Vries
Geschreven door Sanne de Vries LinkedIn profile
Sanne de Vries is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Van branding en strategisch reputatiemanagement tot graphic design: ze gaat niets uit de weg. Ze is ambitieus en gaat graag nieuwe uitdagingen aan.

Share this article