Betalingstermijnen voor bedrijven en particulieren

Er gelden met betrekking tot betalingstermijnen uiteenlopende regels. Het is als bedrijf belangrijk om te weten welke regels er voor welke situatie gelden. Zo zijn er andere regels aangaande betalingstermijnen voor particulieren, bedrijven en overheden. Door hier rekening mee te houden, legt u alvast een stevige basis voor optimaal debiteurenbeheer.

Wat is de wettelijke betalingstermijn?

Een wettelijke betalingstermijn betekent dat er sprake is van een bepaalde periode met een einddatum waarvoor de betaling van een factuur voldaan dient te zijn. Er is een wettelijke basis voor vastgelegd om ondernemingen beter te beschermen. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen geldt doorgaans een wettelijke betalingstermijn van dertig dagen. 

Wettelijke betalingstermijn bepalen

Het is afhankelijk van de doelgroep waar u facturen aan stuurt om te bepalen wat de wettelijke betalingstermijn is. Doelgroepen zijn te onderscheiden in particulieren, kleine bedrijven (ZZP/MKB), overheden en grote bedrijven. Op basis van de doelgroep valt er wat dat betreft rekening te houden met de van toepassing zijnde wettelijke betalingstermijn ofwel debiteuren termijn.

Wettelijke betalingstermijn particulieren

Er geldt voor particulieren ofwel consumenten geen wettelijke betalingstermijn. U heeft wat dat betreft de vrijheid om aan de betaling van de factuureen redelijke termijn te verbinden. Het is belangrijk om de betaaltermijn in de algemene voorwaarden of overeenkomst te vermelden en uiteraard op de factuur te zetten.

Wettelijke betalingstermijn overheden

De wettelijke betalingstermijn voor overheden bedraagt dertig dagen na ontvangst van de factuur. Er zijn daarop enkele uitzonderingen met de mogelijkheid van verlenging tot een betaaltermijn van zestig dagen.

Wettelijke betalingstermijn MKB/ZZP

Er geldt voor MKB en ZZP dat er een wettelijke betalingstermijn van maximaal dertig dagen van toepassing is als er geen betaaltermijn is overeengekomen. Indien er wel een termijn is afgesproken, zoals in de algemene voorwaarden, geldt een maximum van zestig dagen. Daar is nog een uitzondering op. De betaling mag langer dan zestig dagen duren als dat contractueel is bepaald en de koper en verkoper daar geen nadelen van ondervinden. 

Wettelijke betalingstermijn grootbedrijf

Bij grootbedrijven geldt een betaaltermijn van maximaal dertig dagen als er geen afspraken over zijn gemaakt. Bij een overeengekomen betalingstermijn geldt dat het verder niet is toegestaan om de betaaltermijn van zestig dagen te overschrijden. Het is dus of dertig dagen of maximaal zestig dagen, afhankelijk van de situatie.

Internationale betalingstermijnen

Op het gebied van internationaal zakendoen zijn er binnen de EU eveneens regels opgesteld met betrekking tot internationale betalingstermijnen (Richtlijn 2011/7/EU). Zo geldt het vereiste dat B2B facturen binnen zestig dagen betaald dienen te zijn. Mocht er geen betaaltermijn zijn afgesproken dan geldt een debiteur termijn van dertig dagen. Er zijn uitzonderingen op de maximale betaaltermijn van zestig dagen indien er een langere termijn overeen is gekomen op basis van redelijke gronden. Overigens geldt in het internationale betalingsverkeer dat overheden in het buitenland ook binnen dertig dagen facturen dienen te voldoen.

Niet tijdig betaald

Het komt regelmatig voor dat een debiteur de betalingstermijn voorbij laat gaan zonder te betalen. Het is dan belangrijk om direct in actie te komen en de debiteur een herinnering te sturen. Dat helpt niet altijd en als de betaling dan nog uitblijft, is het mogelijk om nog vriendelijk een aanmaning te versturen. 

Sneller betaald krijgen

De wettelijke betalingstermijnen worden niet altijd gerespecteerd door debiteuren. Het is dan ook belangrijk om inzicht te krijgen in openstaande facturen en tijdig maatregelen te nemen. Payt biedt daarvoor een oplossing met debiteurenbeheersoftware. Daarmee krijgt u niet alleen inzicht in openstaande facturen, maar zijn er ook mogelijkheden voor verdere automatisering. Bijvoorbeeld als het gaat om het opvolgen van facturen met het automatisch verzenden van een herinnering en aanmaning. 

Debiteurenbeheersoftware van Payt optimaliseert het debiteurenbeheerproces in meerdere opzichten. Dat zorgt voor snellere betalingen van facturen en daardoor is er sprake van een betere cashflow. Bovendien spaart u tijd omdat het proces geautomatiseerd verloopt. Payt is geschikt voor diverse branches. Wilt u bijvoorbeeld sneller betaald krijgen als mondzorgprofessional? Dat is ook mogelijk bij Payt. Meer weten over hoe Payt werkt? Neem gerust contact op met ons, wij helpen u graag.

Share this article

Plan zelf een persoonlijke demo in

Heeft u vragen of benieuwd naar de voordelen van Payt voor uw organisatie? Plan hiernaast zelf uw persoonlijke online demo met Thymen in! U krijgt, geheel vrijblijvend, een interactieve demonstratie van ons platform voor geautomatiseerd debiteurenbeheer. Binnen 30 minuten weet u alle voordelen van Payt voor uw bedrijf.

In 3 stappen uw gratis demo:

  1. Plan zelf een online demo in wanneer het u het beste uitkomt
  2. Krijg vrijblijvend een interactieve demo van ons platform
  3. Beslis zelf
Thymen Osinga Thymen Osinga