Betalingstermijnen voor bedrijven en particulieren

Facturen zijn onmisbaar in het bedrijfsleven. Ze zijn het bewijs van de geleverde diensten of producten en zijn tevens de basis voor de betaling. Maar wat gebeurt er als een factuur niet op tijd wordt betaald? Wat is dan de wettelijke betalingstermijn en hoe kun je daar als bedrijf op inspelen? Wij zetten de belangrijkste aspecten rondom de wettelijke betalingstermijn voor u op een rij.

Wat is een wettelijke betalingstermijn?

Een wettelijke betalingstermijn is de termijn waarbinnen de ontvanger van een factuur verplicht is deze te betalen. Deze termijn is wettelijk vastgesteld en geldt voor alle facturen die worden verstuurd.

Als bedrijf is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de wettelijke betalingstermijn. Op deze manier onderneemt u tijdig actie als een factuur niet op tijd wordt betaald en voorkomt u dat u in de financiële problemen komt. Bovendien zorgt kennis van de wettelijke betalingstermijn voor duidelijkheid en transparantie richting uw klanten.

Mag ik ook een kortere betalingstermijn hanteren?

Er is geen wettelijk minimum aan een betalingstermijn, u mag altijd een kortere betalingstermijn hanteren dan de wettelijke betalingstermijn. Echter, deze termijn moet wel met de klant overeengekomen worden en mag niet onredelijk kort zijn.

De verschillende wettelijke betalingstermijnen

De wettelijke betalingstermijnen verschillen per soort relatie tussen de facturerende partij en de ontvanger van de factuur.

Wettelijke betalingstermijn voor consumenten

Er is geen specifieke wettelijke betalingstermijn voor consumenten. Als ondernemer mag u deze betalingstermijn zelf vaststellen, zolang het een redelijke termijn is. Deze termijn staat opgesomd in het contract of de algemene voorwaarden.

Wettelijke betalingstermijn voor ZZP/bedrijven

Voor overeenkomsten tussen bedrijven gelden de regels van de Europese Richtlijn voor bestrijding van betalingsachterstand. De maximale betalingstermijn is 60 dagen, behalve wanneer er anders is overeengekomen in het contract. Een termijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als er geen nadelen voor beide partijen zijn. Als er geen termijn is overeengekomen, is de standaardtermijn 30 dagen.

Wettelijk betalingstermijn voor grootbedrijven

Grootbedrijven moeten facturen van mkb en zelfstandige ondernemers binnen 30 dagen betalen. Een termijn van langer dan 30 dagen is alleen mogelijk als er geen nadelen voor beide partijen zijn.

Wettelijke betalingstermijn voor de overheid

Overheden moeten facturen binnen 30 dagen betalen, behalve wanneer ze in zeldzame gevallen deze termijn kunnen verlengen tot 60 dagen. De Rijksoverheid hanteert de algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uw factuur wordt niet betaald

Als uw factuur niet op tijd wordt betaald, speelt u hier als bedrijf op in door middel van betalingsherinneringen en aanmaningen. Daarnaast kunt u besluiten om een incassobureau in te schakelen of een gerechtelijke procedure te starten.

De belangrijkste aspecten rondom de wettelijke betalingstermijn op een rij

  • Een wettelijke betalingstermijn is de termijn waarbinnen de ontvanger van een factuur verplicht is deze te betalen
  • Bedrijven moeten op de hoogte zijn van de wettelijke betalingstermijn om tijdig actie te kunnen ondernemen bij niet-betaling
  • Bedrijven kunnen een kortere betalingstermijn hanteren, als deze met de klant is overeengekomen en niet onredelijk kort is
  • Er is geen wettelijke betalingstermijn voor consumenten
  • De wettelijke betalingstermijn voor bedrijven 30 dagen, grootbedrijven 60 dagen en de overheid 60 dagen
  • Als een factuur niet op tijd wordt betaald, onderneemt u als bedrijf actie door middel van herinneringen, aanmaningen, het inschakelen van een incassobureau of het starten van een gerechtelijke procedure

Het is belangrijk om als bedrijf op de hoogte te zijn van de wettelijke betalingstermijn, zodat u tijdig actie onderneemt bij niet-betaling van facturen. Daarbij is het ook mogelijk om een kortere betalingstermijn af te spreken met de klant, als deze niet onredelijk kort is. Het is verstandig om regelmatig te monitoren of facturen tijdig worden betaald, zodat u op tijd in actie komt. Door te werken met een softwareoplossing, zoals geautomatiseerd debiteurenbeheer van Payt, voert u deze processen nog efficiënter en sneller uit. Meer weten over hoe Payt werkt? Neem gerust contact op met ons, wij helpen u graag.

Share this article

Plan zelf een persoonlijke demo in

Heeft u vragen of benieuwd naar de voordelen van Payt voor uw organisatie? Plan hiernaast zelf uw persoonlijke online demo met Thymen in! U krijgt, geheel vrijblijvend, een interactieve demonstratie van ons platform voor geautomatiseerd debiteurenbeheer. Binnen 30 minuten weet u alle voordelen van Payt voor uw bedrijf.

In 3 stappen uw gratis demo:

  1. Plan zelf een online demo in wanneer het u het beste uitkomt
  2. Krijg vrijblijvend een interactieve demo van ons platform
  3. Beslis zelf
Thymen Osinga Thymen Osinga