Betalingstermijnen voor bedrijven en particulieren

Facturen zijn onmisbaar in het bedrijfsleven. Ze zijn het bewijs van de geleverde diensten of producten en zijn ook de basis voor de betaling. Maar wat gebeurt er als een factuur niet op tijd wordt betaald? Wat is de wettelijke betalingstermijn en hoe kunt u daar als bedrijf op reageren?

Wat is de betalingstermijn?

De betalingstermijn is de periode waarin een factuur betaald moet worden. Dit is vaak aangegeven in dagen, bijvoorbeeld 30 dagen na factuurdatum. Het is een belangrijke afspraak tussen een verkoper en koper over wanneer de betaling voor geleverde goederen of diensten moet plaatsvinden.

Het speelt een grote rol bij het waarborgen van de liquiditeit van een bedrijf. Liquiditeit verwijst naar het niveau waarin een bedrijf in staat is om zijn kortlopende verplichtingen te voldoen met zijn beschikbare geld. Een kortere betalingstermijn zorgt ervoor dat een bedrijf sneller over het geld kan beschikken en kosten kan dekken, waardoor het zijn liquiditeitspositie verbetert.

Daarnaast heeft de betalingstermijn ook invloed op de cashflow van een bedrijf. Cashflow beschrijft de in- en uitstroom van geld binnen een bedrijf. Een langere betalingstermijn kan leiden tot vertragingen in betalingen, waardoor het voor een bedrijf moeilijker kan zijn om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het is daarom belangrijk voor bedrijven om een duidelijke en haalbare betalingstermijn af te spreken.

Wat is een wettelijke betalingstermijn?

Als tussen twee partijen geen betalingstermijn is afgesproken, dan geldt het ‘wettelijke betalingstermijn’. Het wettelijke betalingstermijn is 30 dagen.

Het is ook wettelijk vastgelegd dat een betalingstermijn niet langer mag zijn dan 60 dagen. Bij uitzondering mag deze periode langer zijn dan 60 dagen. Dan moet er bewezen worden dat er geen nadelen zijn voor de koper en verkoper. Dit is het gevolg van een Europese regels die betaalachterstanden in het zakelijk verkeer tegen moeten gaan.

Mag ik ook een kortere betalingstermijn hanteren?

Er is geen wettelijk minimum aan een betalingstermijn, u mag altijd een kortere betalingstermijn hanteren dan de wettelijke betalingstermijn. Deze termijn moet wel met de klant overeengekomen worden en mag niet onredelijk kort zijn. Dit betekent zo kort dat beide partijen er nadeel van ondervinden.

De verschillende wettelijke betalingstermijnen

De wettelijke betalingstermijnen verschillen per type persoon die het factuur verwijderen.

Wettelijke betalingstermijn voor consumenten

Er is geen specifieke wettelijke betalingstermijn voor consumenten. Als ondernemer mag u deze betalingstermijn zelf vaststellen, zolang het een redelijke termijn is. Deze termijn staat in het contract of de algemene voorwaarden.

Wettelijke betalingstermijn voor zzp’ers en bedrijven

Voor overeenkomsten tussen bedrijven gelden de regels van de Europese Richtlijn voor bestrijding van betalingsachterstand. De maximale betalingstermijn is 60 dagen. Een termijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als er geen nadelen voor beide partijen zijn. Als er geen termijn is overeengekomen, is de standaardtermijn 30 dagen.

Wettelijk betalingstermijn voor grootbedrijven

Grootbedrijven moeten facturen van mkb en zelfstandige ondernemers binnen 30 dagen betalen. Een mkb-onderneming wordt beschreven als: “minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van hoogstens € 40 miljoen of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan € 20 miljoen.” (ondernemersplein.kvk.nl) Een grootbedrijf is “meer dan 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) of een netto-omzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.” (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tvl/mkb-grote-onderneming#3)-of-u-een-mkb-onderneming-of-een-grote-onderneming-was)

Wettelijke betalingstermijn voor de overheid

Overheden moeten facturen binnen 30 dagen betalen, behalve wanneer ze in zeldzame gevallen deze termijn kunnen verlengen tot 60 dagen. Onder de overheden vallen gemeenten, provincies en rijksoverheden. De Rijksoverheid hanteert de algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden.

Particulieren ZZP en MKB Grootbedrijven Overheid
Niets overeengekomen Zelfs vaststellen 30 dagen 30 dagen 30 dagen
Maximale betalingstermijn Zelf vaststellen 60 dagen 60 dagen 30 dagen
Bij uitzondering Zelf vaststellen 60 dagen of langer (indien overeengekomen) 60 dagen of langer (indien overeengekomen) 60 dagen

Uw factuur wordt niet betaald

Als uw factuur niet op tijd wordt betaald, kunt u betalingsherinneringen en aanmaningen sturen. Daarnaast kunt u besluiten om een incassobureau in te schakelen of een rechtszaak te starten.

De belangrijkste aspecten rondom de wettelijke betalingstermijn op een rij

  • Een betalingstermijn is de termijn waarbinnen de ontvanger van een factuur verplicht is deze te betalen.
  • Bedrijven moeten op de hoogte zijn van de betalingstermijn om tijdig actie te kunnen ondernemen bij niet-betaling.
  • Bedrijven kunnen een kortere betalingstermijn hanteren, als deze met de klant is overeengekomen en niet onredelijk kort is.
  • Er is geen wettelijke betalingstermijn voor consumenten.
  • Als een factuur niet op tijd wordt betaald, onderneemt u als bedrijf actie door middel van herinneringen, aanmaningen, het inschakelen van een incassobureau of het starten van een gerechtelijke procedure.

Het is verstandig om regelmatig te controleren of facturen tijdig worden betaald, zodat u op tijd in actie komt. Door te werken met geautomatiseerd debiteurenbeheer van Payt, voert u dit sneller uit. Meer weten over hoe Payt werkt? Neem gerust contact op met ons, wij helpen u graag.

Sanne de Vries
Geschreven door Sanne de Vries LinkedIn profile
Sanne de Vries is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Van branding en strategisch reputatiemanagement tot graphic design: ze gaat niets uit de weg. Ze is ambitieus en gaat graag nieuwe uitdagingen aan.

Share this article

Plan zelf een persoonlijke demo in

Heeft u vragen of benieuwd naar de voordelen van Payt voor uw organisatie? Plan hiernaast zelf uw persoonlijke online demo met Thymen in! U krijgt, geheel vrijblijvend, een interactieve demonstratie van ons platform voor geautomatiseerd debiteurenbeheer. Binnen 60 minuten weet u alle voordelen van Payt voor uw bedrijf.

In 3 stappen uw gratis demo:

  1. Plan zelf een online demo in wanneer het u het beste uitkomt*
  2. Krijg vrijblijvend een interactieve demo van ons platform
  3. Beslis zelf

*Is het door u gewenste tijdslot reeds bezet? Onze collega Jeroen staat voor u klaar! Plan hier een afspraak met Jeroen in.

Thymen Osinga Thymen Osinga