Openstaande facturen

Openstaande facturen

Openstaande facturen zijn een doorn in het oog van bedrijven als de betaaltermijn al is verstreken. Soms is er sprake van een dispuut, maar lang niet altijd. Een niet betaalde factuur betekent dat u actie dient te ondernemen richting een debiteur. Bijvoorbeeld met het handmatig versturen van een herinnering of misschien is het al tijd voor een aanmaning. Dat is vervelend en kost tijd. Daarom is het ideaal dat er een oplossing is met software van Payt voor debiteurenbeheer. De automatisering van deze software zorgt voor een snelle betaling en voor optimaal behoud van de liquiditeitvan uw bedrijf. 

Factuur niet betaald

Als een factuur niet is betaald dan is het tijd voor actie om de kans op een snelle betaling te vergroten en cashflow problemen te voorkomen. De eerste stap is dan het versturen van een herinnering. Doe dat zo snel mogelijk en het liefst al twee dagen na de vervaldatum van de factuur. Blijft de betaling alsnog uit dan is het netjes om na zestien dagen een tweede factuurherinnering te versturen. Het is echter ook mogelijk om direct een aanmaning de deur uit te doen of om even persoonlijk contact op te nemen met de debiteur. 

Openstaande facturen opvolgen

Het gehele proces van herinneringen en aanmaningen is te automatiseren met onze software voor debiteurenbeheer. Dat scheelt tijd die aan te wenden is om aan uw bedrijfsvoering te besteden. Het automatiseren van debiteurenbeheer is een veel slimmer en efficiënter proces om openstaande facturen op te volgen. 

Directe melding en betaling via iDeal

De software van Payt voorziet bijvoorbeeld in een directe melding bij te late betaling. Het automatisch versturen van berichten maakt onderdeel uit van de functionaliteiten. Bovendien is het zo dat een bericht dat via Payt is verstuurd tevens de mogelijkheid biedt om debiteuren de betaling via iDeal te laten verrichten. Deze debiteurvriendelijke methode zorgt ervoor dat de betaling nog sneller binnen is.

Wat is een wanbetaler?

Een wanbetaler is een klant die een factuur niet betaalt. De betekenis is nauwer te maken door te stellen dat een wanbetaler als slechte betaler te beschouwen is. Het is natuurlijk niet zo dat een debiteur direct als wanbetaler te bestempelen is als de betaaltermijn een dag of twee dagen is overschreden. In dat licht bezien, is er eerder sprake van een wanbetaler als de betaling van een factuur na (automatische) herinneringen en een aanmaning alsnog uitblijft. In dat geval is het belangrijk om actie te ondernemen en een incassoprocedure te starten om betaling alsnog af te dwingen. Indien de vriendelijke incasso nog geen zoden aan de dijk zet, is een gang naar de rechter onvermijdelijk.

Slimmer omgaan met wanbetalers

Het is beter om het incassotraject te voorkomen en aan te sturen op het verbeteren van het betaalgedrag van debiteuren. Payt helpt met het omgaan met debiteuren om te voorkomen deze uiteindelijk het stempel van wanbetalers krijgen. Onze debiteurenbeheer software zorgt voor automatische opvolging van openstaande facturen en daarmee voor een betere cashflow en beperking van incassokosten. Meer weten over hoe Payt werkt? Neem gerust contact op met ons.

Sanne de Vries
Geschreven door Sanne de Vries LinkedIn profile
Sanne de Vries is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Van branding en strategisch reputatiemanagement tot graphic design: ze gaat niets uit de weg. Ze is ambitieus en gaat graag nieuwe uitdagingen aan.

Share this article