De balans

Wat is een balans?

Een balans heeft in boekhoudkundig opzicht de betekenis van een overzicht van alle bezittingen en schulden. De balans met passiva en activa is altijd in evenwicht.

Welke kanten heeft de balans?

Een balans met overzicht van bezittingen en schulden bestaat uit twee kanten. De linkerkant bevat de activa en is de debetzijde en de rechterkant bevat de passiva en is de creditzijde. Het betreft hier altijd een momentopname en het overzicht geeft inzicht in hoe het financieel gezien met uw bedrijf gaat.

Wat staat er op de balans?

Links staat aan de debetzijde alle activa vermeld. Dit betreft bezittingen als de waarde van een bedrijfspand of de auto van de zaak net als andere investeringen. Hierbij gaat het om vaste activa, maar er is tevens sprake van vlottende activa. Enkele voorbeelden van activa zijn de voorraden binnen een bedrijf net als uitstaande vorderingen bij debiteuren. Ook de inventaris in het bedrijf, een bedrijfspand en de kasrekening zijn voorbeelden van activa. 

Alle openstaande posten zijn dan ook op de balans te vinden. De passiva aan de rechterkant vormen de creditzijde en hierop staat het eigen vermogen en vreemd vermogen dat te onderscheiden is in lang en kort vreemd vermogen. Een schuld bij een crediteur is als kort vreemd vermogen te zien en een bedrijfslening als lang vreemd vermogen. De creditkant geeft dan ook alle financiële schuldverplichtingen weer. Wilt u meer lezen over vermogen? Hier leggen we uit wat vermogen is.

Balans voorbeeld

Het is natuurlijk handig om een voorbeeld balans te zien om een goed inzicht te krijgen in het overzicht met bezittingen en schulden ofwel activa en passiva. Kijk hieronder maar eens.

foto van een voorbeeld van een balans

Meer inzicht in uw financiën

Een balans maken is met boekhoudsoftware eenvoudig en geeft u volop inzicht in uw financiën. Een boekhoudprogramma geeft bij het bijhouden van de administratie met een druk op de knop de actuele stand van de balans weer. Wilt u een optimaal inzicht in uw financiële situatie dan is het aan te raden om uw boekhoudsoftware met een slim debiteurenbeheersysteem te koppelen. Het voordeel is dat u daardoor nog meer grip krijgt op de financiële situatie. Bedrijven betalen bovendien veel sneller als u van deze koppeling gebruikmaakt. 

Snellere betaling en tijdsbesparing

Het gebruik van Payt zorgt ervoor dat facturen tot 30% sneller worden betaald. De automatisering van creditmanagement bespaart ook nog eens tot 80% van uw bestede tijd voor debiteurenbeheer. Het is voor debiteuren ook gemakkelijk en prettig om eenvoudig een openstaande factuur van uw bedrijf te voldoen. Mocht een betaling toch uitblijven dan bepaalt u wanneer u een herinnering stuurt.

Sanne de Vries
Geschreven door Sanne de Vries LinkedIn profile
Sanne de Vries is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Van branding en strategisch reputatiemanagement tot graphic design: ze gaat niets uit de weg. Ze is ambitieus en gaat graag nieuwe uitdagingen aan.

Share this article