Samenwerking Graydon en Payt: naar een effectief en geautomatiseerd debiteurenbeleid

Een foto van twee mensen die elkaar een hand geven

Share this article

Sander Kamstra
Geschreven door Sander Kamstra LinkedIn profile
Sander Kamstra is directeur en één van de oprichters van Payt. Hij is ondernemer in hart en nieren. En werkt graag samen met mensen die net zo gedreven zijn als hij om succes te boeken. Door de juiste prioriteiten te stellen en slimme keuzes te maken.

Klanten nabellen en herinneringen sturen om facturen betaald te krijgen zijn tijdrovende en arbeidsintensieve bezigheden. Een goed debiteurenbeheer is belangrijk voor een snellere en gemakkelijkere betaling. Payt ontwikkelde software om uw debiteurenbeleid effectief te automatiseren en door de Graydon data hierin te integreren bent u ten alle tijden voorzien van actuele informatie over de kredietwaardigheid van uw debiteuren. De samenwerking tussen Graydon en Payt verhoogd de waarde van een geautomatiseerd debiteurenbeleid.

Met een goed debiteurenbeheer voorkomt u dat klanten niet of veel te laat betalen. Een groot deel van de faillissementen komt zelfs door een gebrekkig debiteurenbeheer. Bij Payt geloven we dat het aantal bewuste wanbetalers minimaal is, maar dat uitblijvende betalingen in de meeste gevallen veroorzaakt worden door andere factoren zoals leverproblemen, klachten of een fout in de factuur. Goede communicatie en continuïteit zijn essentieel voor beter betaalgedrag van uw debiteuren.

Automatiseren van uw debiteurenbeleid

Door gebruik te maken van de debiteurenbeheer software van Payt kunt u uw facturen en herinneringen volledig automatisch versturen. Payt brengt structuur in uw debiteurenbeheer en faciliteert de dialoog met uw debiteur. U krijgt weer grip op uw debiteurenbeheer doordat u in de applicatie meteen openstaande bedragen en de fase van het facturatieproces kunt zien. Daarbij kunt u, zonder gebruik te hoeven maken van een incassobureau, een incassoprocedure opstarten in het platform van Payt. Tegelijkertijd biedt de software duidelijkheid en gemak voor uw klanten, die structureel herinnerd worden aan openstaande facturen en gemakkelijk via iDeal of automatische incasso kunnen betalen.

Met Payt’s debiteurenbeheer software krijgt u gemiddeld 30% sneller betaald en bespaart u tot wel 80% van uw kostbare tijd. U kunt zich hierdoor concentreren op andere belangrijke zaken in uw bedrijf, zoals uw klantrelaties.

Actuele klantgegevens

Uw debiteuren bereiken begint bij het hebben van de juiste contactgegevens. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn deze in sommige gevallen verouderd, incompleet of onjuist. Hoe beter de contactgegevens kloppen, hoe lager uw openstaande saldo.

Via de software van Payt gaat dit als volgt in zijn werk. Wanneer u het KvK-nummer van uw debiteur invult, wordt de officiële bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer die bekend zijn bij de Kamer van Koophandel opgehaald. Ook worden calamiteiten informatie, zoals faillissementen en de kredietvlag, opgehaald. De kredietvlag is de meest vereenvoudigde versie van de kredietlimiet en de Graydon Rating en geeft aan in hoeverre het aangaan van een kredietrelatie verantwoord wordt geacht. Het ophalen van de gegevens gebeurt op een dagelijkse basis. Wanneer blijkt dat de ingevoerde data in het boekhoudpakket van Payt afwijkt van de Graydon data, ontvangt u een melding met de suggestie de gegevens aan te passen.

Zo gebruikt u altijd de meest actuele debiteurengegevens. Bovendien bent u ook op de hoogte van de kredietvlag die is toegewezen aan de debiteur en ziet u direct wanneer uw debiteur failliet blijkt te zijn.

Monitoren van uw debiteuren

De nieuwe samenwerking tussen Graydon en Payt brengt nog meer voordelen met zich mee. Zo kunt u er namelijk ook voor kiezen andere kredietwaardigheidsinformatie over uw debiteuren te integreren. Hierbij kunt u denken aan de kredietlimiet en de Graydon Rating. De kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag het verantwoord is om met een bedrijf zaken te doen en vormt een waardeoordeel op de korte termijn. De Graydon Rating deelt Nederlandse ondernemingen in op hun financiële gezondheid met een score AAA (zeer lage kans op wanbetaling) tot D (de onderneming is insolvent). Het is een kredietrisicoclassificatie die bedrijven binnen een branche met elkaar vergelijkt.

Het mooie van deze integratie is dat u als gebruiker meldingen krijgt wanneer er iets verandert in de kredietwaardigheid van uw debiteuren. Blijkt het bijvoorbeeld dat de Graydon Rating steeds iets afneemt? Dan kunt u hier actie op ondernemen door de debiteur bijvoorbeeld proactief te vragen wat er speelt of de betaalvoorwaarden voor deze debiteur aanpassen aan de nieuwe situatie.

Meer weten?

De diensten van Payt en de aanvullende kredietinformatie van Graydon maken het dus mogelijk om uw debiteurenbeleid effectief te automatiseren en tegelijkertijd goed zicht te houden op de situatie van uw debiteuren. Zo kunt u uitstaande factuurtermijnen enorm omlaag zien gaan en vergroot u uw werkkapitaal.

Wilt u meer weten over de oplossing van Payt of de mogelijkheden om Graydon data te integreren?

Gerelateerde artikelen

Voorkomen of tijdig genezen, vroegsignalering van problematische schulden
Betalingsachterstanden vroegtijdig signaleren om hulp te kunnen bieden aan consumenten om grotere financiële problemen te voorkomen. Dat is het doel van het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Het convenant, dat een uitvloeisel is van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), is gericht op samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder woningcorporaties, energieleveranciers, waterbedrijven, en gemeenten. Het hoger gelegen doel is het voorkomen van (stapeling van) problematische schulden en tegengaan van onnodig hoge kosten door oplopende achterstanden. Uiteraard beperkt het ook de debiteurenrisico’s van de betrokken partijen als er tijdig wordt ingegrepen bij consumenten met betalingsachterstanden. In dit blog leggen we uit hoe de vroegsignalering van toepassing is voor energieleveranciers en hoe Payt ondersteunt in het automatiseren van dit wettelijk verplichte proces.
Waarom SaaS de slimme keuze is voor elk uniek bedrijf
In de wereld van bedrijven die elk hun eigen stempel op de markt drukken, lijkt het soms alsof ieder bedrijf zijn eigen unieke formule voor succes heeft. Een veelvoorkomende misvatting is dat bedrijven geloven dat hun administratieve behoeften net zo uniek zijn en daarom op maat gemaakte oplossingen vereisen. In werkelijkheid zijn deze taken in vrijwel elk bedrijf opvallend gelijk. Een SaaS oplossing is de sleutel tot een efficiënte, gestroomlijnde en kosteneffectieve financiële administratie. Ik leg je dit graag uit in deze blog.
5 jaar shirtsponsor van FC Groningen
De laatste 5 jaar is Payt sponsor geweest van FC Groningen. Vanaf 2017 tot 2019 waren we hoofdsponsor van de club en daarna trotse shirtsponsor. Maar aan alle dingen komt een eind. Na dit seizoen stoppen we als sponsor van de club. Het is een prachtig avontuur geworden waarin we veel hebben geleerd. In dit artikel leg ik uit hoe wij als team tegen de initiële keuze hebben aangekeken en welke lessen wij onderweg tegenkwamen.