Voorkomen of tijdig genezen, vroegsignalering van problematische schulden

Betalingsachterstanden vroegtijdig signaleren om hulp te kunnen bieden aan consumenten om grotere financiële problemen te voorkomen. Dat is het doel van het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Het convenant, dat een uitvloeisel is van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), is gericht op samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder woningcorporaties, energieleveranciers, waterbedrijven, en gemeenten. Het hoger gelegen doel is het voorkomen van (stapeling van) problematische schulden en tegengaan van onnodig hoge kosten door oplopende achterstanden. Uiteraard beperkt het ook de debiteurenrisico’s van de betrokken partijen als er tijdig wordt ingegrepen bij consumenten met betalingsachterstanden. In dit blog leggen we uit hoe de vroegsignalering van toepassing is voor energieleveranciers en hoe Payt ondersteunt in het automatiseren van dit wettelijk verplichte proces.

Energieleveranciers, inclusief wederverkopers van energie, zijn als partijen betrokken bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Ze hebben een rol in het signaleren van betalingsproblemen en het doorgeven van deze informatie aan de betreffende gemeente, zodat passende hulp kan worden geboden. Voor energieleveranciers geldt er een verplichting om klanten aan te melden voor vroegsignalering in bepaalde situaties. Er zijn enkele situaties waarin een energieklant moet worden aangemeld:

 • Betalingsachterstanden:
  • Als een klant een betalingsachterstand heeft op zijn energierekening, kan de energieleverancier deze klant aanmelden voor vroegsignalering. Dit kan plaatsvinden wanneer er sprake is van een bepaalde periode waarin de betaling niet is ontvangen.
 • Herhaaldelijke betalingsproblemen:
  • In sommige gevallen kan een energieleverancier besluiten een klant aan te melden voor vroegsignalering als er sprake is van herhaaldelijke betalingsproblemen, zelfs als de achterstand nog niet extreem hoog is.
 • Andere signalen van financiële problemen:
  • Naast betalingsachterstanden kunnen energieleveranciers ook andere signalen van financiële problemen opmerken, zoals terugkerende storneringen of onregelmatige betalingspatronen. In dergelijke gevallen kan ook worden overwogen de klant aan te melden.

Er zijn verschillen tussen gemeenten met betrekking tot de uitvoering en interpretatie van vroegsignalering. Het Landelijk Convenant Vroegsignalering heeft tot doel om samenwerking tussen gemeenten, energieleveranciers en andere partijen te bevorderen, maar de specifieke uitvoering kan per gemeente verschillen. Gemeenten hebben de ruimte om hun eigen beleid te bepalen met betrekking tot vroegsignalering en kunnen aanvullende criteria hanteren voor het bieden van hulp aan consumenten met betalingsachterstanden. Hierdoor kunnen de procedures en prioriteiten variëren, zelfs als de algemene principes van vroegsignalering worden gevolgd.

De vroegsignalering door energieleveranciers bij gemeenten vindt plaats via BKR of Inforing. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) en Informatiehuis Energie (Inforing) spelen beide een rol bij het beheer en de uitwisseling van financiële gegevens, zij het op verschillende gebieden. 

Bureau Krediet Registratie (BKR) is vooral bekend vanwege het bijhouden van kredietinformatie over consumenten. Het registreert leningen, kredieten en betalingsachterstanden. Informatiehuis Energie (Inforing) is een organisatie die betrokken is bij het beheer van energiedata en informatie-uitwisseling binnen de energiemarkt in Nederland. In het kader van het voorkomen van problematische schulden kunnen energieleveranciers via BKR of Inforing informatie delen met gemeenten. Deze informatie omvat betalingsachterstanden en andere relevante gegevens. Samengevat spelen zowel BKR als Inforing een rol bij het faciliteren van de uitwisseling van financiële informatie, zij het op verschillende gebieden. BKR richt zich op bredere financiële gegevens, terwijl Inforing specifiek gericht is op de energiesector en de uitwisseling van informatie om vroegtijdig in te grijpen bij betalingsachterstanden. Het Landelijk Convenant Vroegsignalering bevordert de samenwerking tussen deze verschillende partijen om problematische schulden te voorkomen.

Verstrekte informatie en privacy

De gegevens die een energieleverancier deelt met Inforing of BKR in het kader van vroegsignalering hebben betrekking op betalingsachterstanden en financiële informatie van de klant. De precieze informatie die wordt gedeeld, kan variëren, maar het omvat over het algemeen gegevens die relevant zijn voor het identificeren van betalingsproblemen. Hier zijn enkele voorbeelden van gegevens die mogelijk worden gedeeld:

 • Naam en contactgegevens van de klant:
  • Basisinformatie om de betalingsachterstand aan de juiste klant te koppelen.
 • Gegevens over betalingsachterstanden:
  • Het bedrag van de betalingsachterstand, de duur van de achterstand en andere relevante details met betrekking tot de financiële situatie van de klant.
 • Gegevens over betalingsgedrag:
  • Informatie over het betalingsgedrag van de klant, zoals regelmatigheid van betalingen en eventuele herhaalde betalingsproblemen.
 • Eventuele andere relevante informatie:
  • Afhankelijk van de procedures en vereisten kunnen er andere details worden gedeeld die relevant zijn voor het inschatten van de (financiële) situatie van de klant.

Het is belangrijk op te merken dat het delen van deze gegevens plaatsvindt in overeenstemming met de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Energieleveranciers moeten zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens en ervoor zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbescherming en privacy. Klanten hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens, zoals het recht op informatie en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

Privacy is uiteraard een belangrijk aspect bij het behandelen van financiële gegevens, inclusief de vroegsignalering van betalingsproblemen. Wat betreft vroegsignalering van energieklanten zijn er enkele belangrijke punten met betrekking tot privacy:

 • Toestemming:
  • In veel gevallen kan het delen van financiële informatie, inclusief aanmelding voor vroegsignalering, plaatsvinden op basis van toestemming van de klant. Dit betekent dat de klant akkoord moet gaan met het delen van zijn of haar gegevens c.q. kan voorkomen dat informatie wordt gedeeld met de betrokken gemeente.
 • Recht op informatie:
  • Klanten hebben het recht om geïnformeerd te worden over hoe hun gegevens worden gebruikt en met wie deze worden gedeeld. Energieleveranciers moeten transparant zijn over hun procedures met betrekking tot vroegsignalering.
 • Recht om bezwaar te maken:
  • Onder de AVG hebben consumenten het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Als een klant niet wil worden aangemeld voor vroegsignalering, kan hij of zij dit kenbaar maken en bezwaar maken tegen het delen van de financiële gegevens.

Het is belangrijk op te merken dat vroegsignalering wordt ingezet om consumenten te helpen bij het voorkomen van grotere financiële problemen. Echter, als een klant bezwaren heeft tegen de aanmelding voor vroegsignalering, is het raadzaam direct contact op te nemen met de energieleverancier om dit kenbaar te maken en de mogelijkheden te bespreken. 

Langdurig ziek

Wanneer een energieklant langdurig ziek is en daardoor moeite heeft met het betalen van de energierekeningen, zijn er verschillende stappen die genomen kunnen worden om deze situatie aan te pakken:

Het is belangrijk dat de klant zijn energieleverancier op de hoogte brengt van de situatie. Veel energieleveranciers hebben specifieke procedures voor klanten die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn hun rekeningen te betalen. In sommige gevallen kan de energieleverancier vragen om een medische verklaring om de langdurige ziekte te bevestigen. Dit kan helpen bij het begrijpen van de specifieke omstandigheden van de klant. Energieleveranciers kunnen regelingen en ondersteuning bieden aan klanten die langdurig ziek zijn en financiële problemen ondervinden. Dit kan bijvoorbeeld het opstellen van betalingsregelingen of het verstrekken van informatie over beschikbare financiële hulp omvatten.

Klanten die langdurig ziek zijn, kunnen mogelijk ook in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de gemeente. Gemeenten hebben vaak programma’s voor schuldhulpverlening en sociale voorzieningen die kunnen helpen bij financiële moeilijkheden. Gegevens met betrekking tot de gezondheid van een klant vallen onder gevoelige persoonlijke informatie. Energieleveranciers moeten zorgvuldig omgaan met deze gegevens en ervoor zorgen dat ze voldoen aan privacywetten.

Ondersteuning van Payt bij vroegsignalering

Als leverancier van software voor debiteurenbeheer beschikken we over het beste zicht op betalingsachterstanden en over veel gegevens die relevant zijn voor de vroegsignalering. De digitale communicatiemiddelen van Payt ten behoeve van factuurverzending en -opvolging zijn bij uitstek geschikt om de noodzakelijke processen rondom vroegsignalering mee uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan specifieke mailtemplates om het proces rondom vroegsignalering uit te leggen en de vroegsignalering aan te kondigen. En de mogelijkheid om digitaal de doorgifte van de vroegsignalering tegen te houden als consument. Allerlei zaken die heel bewerkelijk zouden zijn als dit via handmatige processen als servicedesk calls en contactformulieren zou verlopen. 

Payt maakt het mogelijk om bij betalingsachterstanden van particuliere klanten de relevante gegevens die we uit het facturatie- en boekhoudsysteem hebben ontvangen, geautomatiseerd aan te bieden bij BKR of Inforing. We onderhouden daarbij zelf ook de contacten met beide partijen zodat de uitwisseling up-to-date blijft in het geval van technische wijzigingen bij beide organisaties. Zo maken we een tamelijk complex proces weer behapbaar voor een individuele energieleverancier en/of haar wederverkopers. 

Meer weten over de mogelijkheden van Payt voor de energiesector? Plan een online demo in met Payt.

Jeroen Krosse
Geschreven door Jeroen Krosse LinkedIn profile
Jeroen Krosse is een business developer in hart en nieren. Ziet altijd meer kansen dan problemen en werkt graag samen met partners aan slim geïntegreerde en branchespecifieke oplossingen. Jeroen mag je altijd wakker maken voor verkoopkansen, vernieuwende marketing partnerships en onverhard rennen door de bergen.

Share this article

Plan zelf een persoonlijke demo in

Heeft u vragen of benieuwd naar de voordelen van Payt voor uw organisatie? Plan hiernaast zelf uw persoonlijke online demo met Thymen in! U krijgt, geheel vrijblijvend, een interactieve demonstratie van ons platform voor geautomatiseerd debiteurenbeheer. Binnen 60 minuten weet u alle voordelen van Payt voor uw bedrijf.

In 3 stappen uw gratis demo:

 1. Plan zelf een online demo in wanneer het u het beste uitkomt
 2. Krijg vrijblijvend een interactieve demo van ons platform
 3. Beslis zelf
Thymen Osinga Thymen Osinga

Gerelateerde artikelen

Verbeter uw cashflow met 30 - 40% door Payt te koppelen met Microsoft Dynamics
Door uw Microsoft Dynamics software te koppelen aan Payt kunt u uw cashflow verbeteren met 30-40%. Benieuwd hoe dit kan? U leest het in dit blog.
Waarom SaaS de slimme keuze is voor elk uniek bedrijf
In de wereld van bedrijven die elk hun eigen stempel op de markt drukken, lijkt het soms alsof ieder bedrijf zijn eigen unieke formule voor succes heeft. Een veelvoorkomende misvatting is dat bedrijven geloven dat hun administratieve behoeften net zo uniek zijn en daarom op maat gemaakte oplossingen vereisen. In werkelijkheid zijn deze taken in vrijwel elk bedrijf opvallend gelijk. Een SaaS oplossing is de sleutel tot een efficiënte, gestroomlijnde en kosteneffectieve financiële administratie. Ik leg je dit graag uit in deze blog.
Foto van Jesse (Quooker) en Bert-Jan (Payt)
Interview Jesse van Hofwegen (Quooker): Dankzij Payt meer consistentie en efficiëntie in het order to cash proces
Waar Google een begrip is voor zoekmachines, zo is Quooker dat voor kokendwaterkranen. Met een sterk groeiende omzet nam ook de behoefte aan een consistenter en efficiënter credit management toe. In dit interview praat Marcel Wiedenbrugge met Jesse (Quooker) over hun credit management, de implementatie van Payt en de behaalde resultaten.