Wat is wettelijke rente?

Er is niets vervelender dan een klant die een factuur niet (op tijd) betaalt. Een hulpmiddel dat u kunt toepassen om uw klant tot een betaling aan te sporen is het rekenen van rente over het openstaande bedrag. De wettelijke rente (artikel 6:11a BW) is de rente die u volgens de wet kan eisen wanneer uw klant een betalingsachterstand heeft. In dit artikel leggen we u uit wanneer en welke rente u kunt rekenen. 

Wat is wettelijke rente

Er zijn drie vormen van rente en in de wet is bepaald wanneer je welke rente mag rekenen aan uw klanten. Elke 6 maanden worden de wettelijke rentepercentages vastgesteld, u heeft dus geen invloed op dit percentage.

1. De wettelijke rente 

De wettelijke rente wordt ook wel de ‘gewone’ rente genoemd. Deze rente is van toepassing op alle niet-handelstransacties. Dat wil zeggen dat u deze rente kunt rekenen aan klanten die consumenten zijn. Op dit moment bedraagt de wettelijke rente 2% per jaar. Dat betekent dat u 2% van de onbetaalde hoofdsom op jaarbasis extra in rekening mag brengen na de uiterste betaaldatum. Na afloop van een jaar kunt u het bedrag, waarover de wettelijke rente wordt berekend, verhogen met de over dat jaar verschuldigde rente. Dit noemen we samengestelde interest of ‘rente op rente’.

Een rekenvoorbeeld voor de wettelijke rente aan consumenten

Het openstaande bedrag van de klant is €500,- 
De uiterste betaaldatum is 23 juli 2021 
Op 22 juli 2022 is de rentesom €500 * 2% = €10,- 
Vanaf 23 juli 2022 kunt u dus rente rekenen over €510,- 

U wordt er niet erg rijk van, maar hiermee hoopt u toch consumenten te motiveren om het openstaande bedrag vóór de uiterste betaaldatum te betalen. De rente stapelt zich op. 

2. De wettelijke handelsrente

Verkoopt u aan bedrijven en/of overheidsinstanties, dan is de wettelijke handelsrente van toepassing. Deze rente kunt u rekenen bij handelsovereenkomsten. Op dit moment bedraagt de wettelijke rente 8% per jaar. Dat betekent dat u na de uiterste betaaldatum 8% van de onbetaalde hoofdsom op jaarbasis extra in rekening mag brengen. Ook bij de wettelijke handelsrente mag u na afloop van een jaar het bedrag verhogen met de over dat jaar verschuldigde rente: de ‘rente op rente’. De wettelijke handelsrente geldt niet voor consumenten of schadevergoedingen. In deze gevallen geldt dus de wettelijke rente of ‘gewone’ rente.

Een rekenvoorbeeld voor de wettelijke handelsrente aan bedrijven of overheidsinstanties

Het openstaande bedrag van de klant is €1.500,-
De uiterste betaaldatum is 23 juli 2021
Op 22 juli 2022 is de rentesom €1.500 * 8% = €120,-
Op 23 juli 2022 kunt u dus rente rekenen over €1.620,- 

In artikel 6:119a lid 2 BW geldt ook: 
“Indien geen uiterste dag van betaling is overeengekomen, is de wettelijke rente van rechtswege verschuldigd:
a) vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldenaar de factuur heeft ontvangen, of

b) indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat, of indien de schuldenaar de factuur ontvangt voordat hij de prestatie heeft ontvangen, vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de prestatie is ontvangen, of

c) indien de schuldenaar een termijn heeft bedongen waarbinnen hij de ontvangen prestatie kan aanvaarden dan wel kan beoordelen of deze aan de overeenkomst beantwoordt, en indien hij de factuur ontvangt voordat hij de prestatie heeft aanvaard of beoordeeld, vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldenaar de prestatie heeft aanvaard of beoordeeld, dan wel, indien hij zich niet over goedkeuring of aanvaarding uitspreekt, vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag volgende op die waarop de termijn verstrijkt.”

Op de website van De Nederlandse Bank (DNB) kunt u de tabel uitdraaien van de actuele wettelijke rentes. 

3. De contractuele rente

Wanneer u met uw klant- los van de gewone of handelsrente- een bepaald rentepercentage heeft afgesproken (schriftelijk), dan noemen we dat de  contractuele rente. Er zijn bedrijven die deze rente vastleggen in hun algemene voorwaarden. Op dit percentage heeft u dus wel invloed, maar een te hoge rente (vooral voor consumenten) kan door de rechter als oneerlijke beding worden aangemerkt en worden vernietigd. Dan geldt de wettelijke rente van 2%.

Wanneer is de rente verschuldigd?

U kunt dus alleen rente rekenen aan uw klanten wanneer er sprake is van verzuim. Heeft uw klant een betalingsachterstand, dan kunt u daarover rente vragen. 

Wilt u ervoor zorgen dat uw klanten sneller betalen? Een duidelijk en efficiënt debiteurenbeheer maakt uw werk een stuk makkelijker en leuker. Ook maakt u het voor uw klanten eenvoudiger om te betalen. Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Plan hieronder een adviesgesprek in.

Aida Kopijn
Geschreven door Aida Kopijn LinkedIn profile
Aida Kopijn is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Ze richt zich met name op het organiseren van events en beurzen. Daarnaast is ze een pietje precies en laat ze haar kritische oog regelmatig vallen op content teksten om deze nog beter te maken.

Share this article

Adviesgesprek

Benieuwd wat Payt voor uw organisatie kan betekenen? Onze adviseurs komen graag bij u langs voor een vrijblijvend adviesgesprek. Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Foto van 2 mannen die op een bank zitten en met elkaar overleggen