Wat is solvabiliteit en hoe bereken je het?

Solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen de bezittingen ofwel eigen vermogen en de schulden ofwel vreemd vermogen. De uitkomst van het berekenen van de solvabiliteit laat zien in welke mate uw bedrijf van anderen afhankelijk is en in welke mate er aan financiële verplichtingen op lange termijn valt te voldoen.

Waarom is solvabiliteit belangrijk?

Een goede solvabiliteit is belangrijk voor het op een gezonde manier laten groeien van uw bedrijf. Indien uw bedrijf over voldoende eigen vermogen beschikt, geldt dat het risico bij financiering voor een bank beperkt is. Hierdoor is het eenvoudiger om een zakelijke lening voor bijvoorbeeld investeringen te verkrijgen. Een goede solvabiliteit zorgt er eveneens voor dat u meer grip houdt op de financiële situatie van uw bedrijf.

Hoe bereken ik mijn solvabiliteit?

Er is een formule beschikbaar om de solvabiliteit van uw bedrijf te berekenen:

 (eigen vermogen/ totaal vermogen) x 100% = solvabiliteitsratio

 Voorbeeld berekening solvabiliteit:

(€ 200.000 / € 400.000) x 100% = 50%

Uit de bovenstaande berekening blijkt dat de solvabiliteitsratio 50% is. Dat betekent dat iedere euro op de balans voor de helft uit eigen vermogen bestaat. Overigens komt het voor dat een kredietverlener correcties kan uitvoeren bij de berekening, zodat de kans bestaat dat de solvabiliteit waar rekening mee gehouden wordt, lager uitvalt. Kredietverstrekkers zijn van mening dat de solvabiliteitsratio in elk geval dient uit te komen tussen de 25% en 40%.

Hoe verbeter ik mijn solvabiliteit?

De solvabiliteit van uw bedrijf is op verschillende manieren te verbeteren, zoals door schulden te verminderen of door meer eigen vermogen op te bouwen. Goed debiteurenbeheer draagt hieraan bij. Des te sneller geld binnenkomt, des te sneller het vreemd vermogen kan dalen. Het opbouwen van meer eigen vermogen is onder meer mogelijk door winst te vergroten en bezuinigen door te voeren.

Het verkleinen van werkkapitaal heeft eveneens een positieve invloed op de solvabiliteit. Niet alleen voor wat betreft het debiteurenbeheer om uitstaande facturen snel betaald te krijgen, maar ook door een minder grote voorraad aan te houden. Uw balanstotaal daalt namelijk met het afnemen van de voorraad, waardoor het totale vermogen naar beneden gaat. Er is dan sprake van het verbeteren van de solvabiliteit als het totale vermogen daalt en het eigen vermogen minimaal op een gelijk niveau blijft. Meer inzicht krijgen in openstaande facturen en uw debiteurenbeheer verbeteren? Start nu met het gebruiken van Payt debiteurenbeheersoftware.

Sanne de Vries
Geschreven door Sanne de Vries LinkedIn profile
Sanne de Vries is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Van branding en strategisch reputatiemanagement tot graphic design: ze gaat niets uit de weg. Ze is ambitieus en gaat graag nieuwe uitdagingen aan.

Share this article