Wat is een rekening courant krediet?

Zoekt u als ondernemer naar een aanvullende oplossing om uw bedrijf te financieren? Van groothandel tot aan de kinderopvang, de bestaanszekerheid van uw bedrijf valt of staat met de financiële omstandigheden. Waar nodig kunt u naar extra hulpmiddelen grijpen die u kunnen ondersteunen. In deze blog leest u over de rekening courant krediet en of u voor uw onderneming voordeel haalt uit deze oplossing.

Waarom een rekening courant krediet aanvragen?

Een rekening courant krediet is een flexibele vorm van financiering voor bedrijven. Er wordt een kredietlimiet vastgesteld waarbinnen u geld kunt opnemen en zakelijk rood mag staan. Dankzij het flexibele karakter van een rekening courant krediet heeft u de mogelijkheid om bedragen op te nemen of af te lossen. Hoe hoog de limiet is, wordt onder meer bepaald door de inkomstenstroom. Hier staat tegenover dat u rente dient te betalen over het bedrag dat u rood staat. Dit bedrag variabel is en van invloed op de hoogte van de rente.

Hoe werkt een rekening courant krediet?

Indien u gebruik wilt maken van een rekening courant krediet, dan doet u dat via de bank. Het aanvragen van deze vorm van zakelijk krediet kan online gedaan worden bij zowel uw eigen als een andere bank. De bank zal uw aanvraag beoordelen op basis van de volgende gegevens die u overigens ook indient wanneer u een lening aanvraagt:

  • jaarcijfers van uw bedrijf
  • ondernemingsplan
  • doel van het krediet
  • gewenste kredietlimiet
  • eventuele lopende leningen
  • inachtneming van verplichtingen

Sluit u voor uw bedrijf een rekening courant krediet, dan wenst de bank doorgaans een vorm van zekerheid te ontvangen, zoals onderpand op het bedrijfspand, op de voorraad of op debiteuren. Ook persoonlijke borgstellingen als de eigen woning of vermogen kunnen hieronder vallen.

Wanneer is het interessant om rood te staan?

Overweegt u een rekening courant krediet aan te vragen, dan is het belangrijk te bepalen hoeveel voordeel u hiervan heeft. Rood staan brengt immers extra kosten met zich mee die hoog uit kunnen vallen. In een aantal gevallen kan het voor uw bedrijf echter interessant zijn. Verkoopt u bijvoorbeeld seizoensgebonden producten waardoor uw inkomsten medeafhankelijk zijn van bepaalde perioden in het jaar? Een rekening courant krediet biedt u dan extra financiële ruimte om voorraden aan te leggen, op korte termijn aan betalingsverplichtingen te voldoen of zakelijke investeringen te doen. De keuze om rood te staan kan ook van nut zijn voor bedrijven die niet per se aan seizoenen gebonden zijn, maar anderszins te maken hebben met grote financiële schommelingen.

De kosten die u maakt voor het rood staan, hebben te maken met de rente die u erover betaalt. Laten de omstandigheden het toe, dan is het om die reden altijd verstandiger om uit eigen bedrijfsmiddelen te putten.

Alternatieven voor een rekening courant krediet

Het aanvragen van een rekening courant krediet is niet de enige oplossing om de financiële situatie van uw bedrijf tijdelijk te ondersteunen. Bij Payt helpen we u graag met betrouwbare alternatieven die u helpen de liquiditeit te verbeteren. Zo kunt u bijvoorbeeld de financiële ruimte voor uw bedrijf vergroten met behulp van onze software voor voorfinanciering. Hierdoor is het voor u mogelijk aanvragen binnen een werkdag te regelen en het geld op uw bedrijfsrekening te zien. Ontdek wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen en ervaar de aantrekkelijke voordelen van onze mogelijkheden.

Aida Kopijn
Geschreven door Aida Kopijn LinkedIn profile
Aida Kopijn is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Ze richt zich met name op het organiseren van events en beurzen. Daarnaast is ze een pietje precies en laat ze haar kritische oog regelmatig vallen op content teksten om deze nog beter te maken.

Share this article