Hoe kunt u uw DSO verlagen?

De Days Sales Outstanding (DSO) is in de wereld van credit management het meest gebruikte meetinstrument. De DSO meet hoe lang het gemiddeld duurt voordat een bedrijf de betaling van een factuur ontvangt nadat een dienst of product aan de klant is geleverd.

Een hoge DSO betekent dat een bedrijf haar producten of diensten op krediet verkoopt en dit kan tot cashflow problemen leiden.

Na vele jaren ervaring in credit management, kunnen wij u vertellen wat uw DSO zal verlagen. Op deze wikipagina geven we u bruikbare tips om uw Days Sales Outstanding te verlagen!

Wat vertelt de DSO u?

Bedrijven met een lage DSO hebben de hoogste cashflow en lopen geen kredietrisico. Bedrijven met veel onbetaalde facturen worden echter geconfronteerd met toenemende risico’s; hoe langer de wachttijd op betaling, hoe groter het risico van wanbetaling. Maar wat is een goede DSO-ratio?

Er zijn verschillende manieren om uw DSO te berekenen.

DSO = (openstaande factuurbedrag of debiteuren / totale waarde van verkopen) * periode in dagen,

Aan het einde van de opgegeven periode wordt het totale bedrag van uw vorderingen gemeten.

Stel dat u uw DSO per maand wilt berekenen. Eind juni bedraagt ​​het totaalbedrag van uw openstaande facturen € 80.000, -. En eind juli is dat € 60.000, -.

Om de totale waarde van uw verkopen te berekenen, kunt u de omzet in een bepaalde periode gebruiken. Het is belangrijk om de details van uw omzet te kennen.

Als er schommelingen zijn in uw verkopen, zal de DSO ook schommelen. We geven u een voorbeeld:

Uw omzet in juni is € 88.000, -. En slechts € 40.000, - in juli.

Uw DSO over juni zou € 80.000, - / € 88.000, - * 30 dagen = 27,3 dagen zijn.

Uw DSO over juli zou € 60.000, - / € 40.000, - * 30 dagen = 45 dagen zijn. Voor een bedrijf met deze omzetfluctuatie is het verstandiger om de gemiddelde maandomzet over 12 maanden te gebruiken.

Over het algemeen wordt een DSO onder de 45 als laag beschouwd, maar dit hangt af van het type bedrijf dat u bent en de bedrijfsstructuur die u heeft. Verschillende branches hebben verschillende gemiddelde DSO’s. Een ‘goede’ DSO in de ene branche kan dus een ‘slechte’ in de andere zijn.

Wilt u weten hoe u uw bedrijf kan laten groeien? Lees hier hoe u uw dso goed kunt beheersen.

Illustratie van een persoon bij een kalender

Zes tips om uw DSO te verlagen

  1. Factureer uw klanten direct na levering van uw product of dienst. Dit helpt niet alleen bij de voor de hand liggende manier om eerder uitbetaald te worden, ook is de betalingsbereidheid groter direct na levering van uw product.

  2. Wees zo nauwkeurig en specifiek mogelijk op uw factuur. Het vermijdt vragen over uw facturen en het verkleint de kans dat u een nieuwe factuur moet opsturen.

  3. Maak het uw klanten gemakkelijk om uw facturen te betalen. Voeg de mogelijkheid van automatische incasso toe voor toekomstige facturen. Of voeg creditcard of andere betaalmethoden zoals Bancontact toe aan uw facturen.

    Niet alleen consumenten gebruiken deze betaalmethoden. Ook kleine bedrijven maken er steeds meer gebruik van.

  4. Bied uw klanten een gemakkelijke manier om op een factuur te reageren. Is er iets onduidelijk of wordt er een betaalplan aangevraagd, dan wilt u dit graag zo snel mogelijk weten. Hoe eerder u het weet, hoe eerder u een probleem kunt oplossen en betaald kunt worden.

  5. Stuur automatische herinneringen onmiddellijk wanneer een factuur de vervaldatum heeft overschreden. Denk niet dat uw relatie op het spel staat. De manier waarop u uw openstaande facturen achtervolgt, bepaalt tot op zekere hoogte ook de kwaliteit van uw product. Met andere woorden, als u uw achterstallige facturen niet professioneel achtervolgt, wordt uw product als minder waardevol ervaren.

  6. Als een klant nog steeds niet op tijd betaalt na het implementeren van de bovengenoemde vijf tips, vraag uw klant dan om te vertrekken. Deze klant verdient uw concurrent. Goede bedrijven verzamelen goedbetaalde klanten.

Overweeg dit

Bedrijven hebben een positieve cashflow nodig om hun business te runnen. En veel cashflow problemen kunnen worden voorkomen door een goede strategie. Voor de continuïteit van uw bedrijf is het belangrijk om uw credit management goed in te richten.

DSO-verbetering is een oplossing. Maar als u in staat bent om een ​​betrouwbaar bedrijf op te bouwen, is geld goedkoop. Goede debiteuren kunnen uw financiële onderpand zijn voor goedkoop tijdelijk geld. Zonder toevlucht te nemen tot dure factoring.

Bedankt voor het lezen van dit artikel. Neem contact met ons op als we u kunnen helpen om uw cashflow te verbeteren.

Sanne de Vries
Geschreven door Sanne de Vries LinkedIn profile
Sanne de Vries is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Van branding en strategisch reputatiemanagement tot graphic design: ze gaat niets uit de weg. Ze is ambitieus en gaat graag nieuwe uitdagingen aan.

Share this article