Kredietrapport

Een kredietrapport biedt inzicht in de kredietwaardigheid van een bedrijf, waarbij voor de verkregen informatie en analyse verschillende bronnen beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld de KVK-registratie en jaarrekeningen, maar ook het insolventieregister, zoals met betrekking tot faillissementen, surseance van betaling en schuldsaneringen. Op basis van de gegevens in het kredietrapport zijn met het kredietadvies de risico’s aangaande de kredietwaardigheid van het bedrijf in te schatten. De kredietanalyse is eveneens te gebruiken om tot de beste voorwaarden te komen om zaken te doen.

Wat staat er in een kredietrapport?

Naast de algemene gegevens van het bedrijf, komt er in een kredietrapport informatie te staan over de actuele en toekomstige financiële bedrijfssituatie. Ook komen er andere gegevens aan bod, zoals mogelijk negatieve nieuwsberichten die in de media zijn gekomen net als de bedrijfsstructuur, aansprakelijkheid en benchmarks. De informatie uit het kredietrapport vormt de basis voor het vaststellen van een kredietscore, zoals een laag risico, gemiddeld risico of hoog risico.

  • Actuele financiële situatie
  • Toekomstige financiële situatie
  • Relevante nieuwsberichten
  • Bedrijfsstructuur (aansprakelijkheid)
  • Benchmarks
  • Kredietscore met kredietadvies

Waarom een kredietrapport aanvragen?

Een belangrijke reden voor het aanvragen van een kredietrapport is bescherming van de cashflow van uw bedrijf. Facturen die niet of te laat worden betaald, hebben rechtstreeks invloed op de cashflow. Een kredietanalyse is te gebruiken om het risico van te late betaling of wanbetaling uit te sluiten of in elk geval zo laag mogelijk te houden.

De beperkte investering voor het aanvragen van een kredietrapport betaalt zich uit omdat risico’s op wanbetaling daarmee zijn te beperken. Bovendien is het mogelijk om inzicht te krijgen in het betaalgedrag van klanten. Betaalt een klant bijvoorbeeld wel netjes de facturen, maar altijd op de uiterste termijn of na een eerste herinnering? Daar kan u dan als bedrijf rekening mee houden. De belangrijkste reden voor het aanvragen van een kredietrapport is uiteraard dat daarmee financiële problemen te voorkomen zijn.

Uitgebreide kredietrapporten en credit checks aanvragen met Payt

Het is in financieel opzicht verstandig te weten met wie u zakendoet en met een kredietrapport verkrijgt u daarover meer zekerheid. Payt debiteurenbeheersoftware maakt het u gemakkelijk om op elk gewenst moment credit scores van bedrijven in te zien. Bovendien is het aanvragen van een uitgebreid kredietrapport met een druk op de knop geregeld.

Aida Kopijn
Geschreven door Aida Kopijn LinkedIn profile
Aida Kopijn is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Ze richt zich met name op het organiseren van events en beurzen. Daarnaast is ze een pietje precies en laat ze haar kritische oog regelmatig vallen op content teksten om deze nog beter te maken.

Share this article