Insolventieregister

Wat is het insolventieregister?

Het insolventieregister heet voluit Centraal Insolventieregister (CIR) en is openbaar te raadplegen. Er staan gegevens in het register vermeld die betrekking hebben op faillissementen net als schuldsaneringen van natuurlijke personen en op surseances van betaling. In het insolventieregister zijn alleen gegevens opgenomen die na 1 januari 2005 zijn gepubliceerd.

Wat kun je met het insolventieregister?

Het insolventieregister is door iedereen te gebruiken om informatie te raadplegen over faillissementen, schuldsaneringen van natuurlijke personen en surseances van betaling. Er zijn geen kosten verbonden aan het opzoeken van gegevens en het bekijken van informatie. Het is daarnaast tegen betaling mogelijk om een uittreksel te krijgen bij de betreffende rechtbank. Dat het register de betreffende naam heeft gekregen, komt voort uit de betekenis van insolventie. Dit begrip heeft namelijk betrekking op regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemers of particulieren om aan financiële verplichtingen te voldoen.

Waar vind je het insolventieregister?

Het rechtspraak insolventieregister is hier te vinden, waarbij het mogelijk is om de naam van een natuurlijk persoon, rechtspersoon/handelsnaam of op de insolventiekenmerken te zoeken. Bijvoorbeeld op rechtbank, type publicatie, datum of insolventienummer en rechtbank. Bij types publicatie is er een onderscheid tussen uitspraken over faillissementen, surseances en schuldsanering en uitspraken over het einde ervan.

Sanne de Vries
Geschreven door Sanne de Vries LinkedIn profile
Sanne de Vries is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Van branding en strategisch reputatiemanagement tot graphic design: ze gaat niets uit de weg. Ze is ambitieus en gaat graag nieuwe uitdagingen aan.

Share this article