Payt koppelen aan uw gerechtelijke incassopartner

Of u nu gebruik wilt maken van een deurwaarder of van een advocaat: Via Payt kunt u uw gerechtelijke partner eenvoudig koppelen. Zo krijgt uw incassopartner direct alle bewijsstukken en communicatie aangeboden. Is uw advocaat of deurwaarder niet aangesloten bij Payt? Geen probleem, Payt biedt u ook de mogelijkheid om het hele dossier door te sturen naar uw eigen deurwaarder of advocaat.
Foto van een man die achter zijn laptop aan het werk is

Uw incassozaken automatisch doorzetten naar een gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Payt ondersteunt u vanaf factuurverzending tot en met de laatste fase van een minnelijk incassotraject. Helaas blijft in sommige gevallen betaling uit. U kunt er dan voor kiezen om een gerechtelijke incassoprocedure te starten.

Via Payt kunt u uw incassozaken automatisch doorzetten naar een gerechtsdeurwaarder of advocaat. Payt heeft samenwerkingen met diverse deurwaarders- en advocatenkantoren in het land. Zo bent u altijd verzekerd van een deurwaarder in uw omgeving. Heeft u al een gerechtelijke partner? Geen probleem, dan kunt u de dossierd eenvoudig aan hen aanbieden.

Incassozaken

Payt biedt na uw herinneringstraject een naadloze opvolging in de vorm van een minnelijk incassotraject. In dit traject worden incassokosten in rekening gebracht bij uw debiteur en wordt er gecommuniceerd vanuit het beeldmerk Payt. Uiteraard behoudt u tijdens deze fase zelf de regie en beschikt u over alle functionaliteiten die het platform biedt. Zo blijft uw dossier compleet, inclusief alle correspondentie die vanaf de factuur is uitgewisseld tussen u en uw debiteur. De bij uw debiteur in rekening gebrachte kosten (incassokosten en eventuele rente), die u conform de Wet Incasso Kosten in deze fase bij uw debiteur in rekening brengt, ontvangt u direct op uw eigen rekening. Een incassobureau heeft u niet meer nodig.

Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon. Hij is gespecialiseerd in gerechtelijke inningen en is de enige die dagvaardingen mag uitbrengen en beslagen mag leggen. Een deurwaarder moet altijd onpartijdig zijn. Hij kan u dus niet verdedigen.
Foto van de Ubbo Emmiussingel in Groningen, hoofdkantoor van Payt

Advocaat

Vanaf een bedrag van € 25.000,- moet een gerechtelijke incassozaak via een advocaat lopen. Naast vorderingen boven de €25.000,- kan een advocaat ook ingezet worden voor een faillissementsaanvraag of conservatoire beslaglegging.

Faillissementsaanvraag

Wanneer een debiteur na het Payt incassotraject bij een zakelijke vordering in gebreke blijft kan een faillissementsaanvraag uitkomst bieden. Hierbij moet de debiteur namelijk in de regel al binnen 3 weken op een faillissementszitting verschijnen. Dit zorgt er in de praktijk voor dat de debiteur op zeer korte termijn met een oplossing komt ten einde het faillissement af te wenden.

Conservatoir beslag

Een conservatoir beslag is een beslaglegging waarbij je nog geen gerechtelijke titel hebt en dient tot het zekerstellen van uw recht. Door beslag te leggen op bijvoorbeeld een onroerende zaak, bankrekening of tegoeden van uw debiteur bij derden, heeft u de zekerheid dat de vordering kan worden verhaald. Een conservatoir beslag dient altijd binnen 2 weken te worden opgevolgd met een dagvaarding. Dan oordeelt de rechter over uw dossier en of het beslag kan worden geëxecuteerd.
Foto van 2 mannen die elkaar de hand schudden

Incassobureau

Een incassobureau kan worden ingeschakeld wanneer een schuld onbetaald blijft. Een incassobureau zal namens de schuldeiser, het verschuldigde bedrag proberen te innen. Veelal door brieven te sturen, te mailen en in sommige gevallen te bellen met de schuldenaar.

Bij Payt geloven wij dat het inschakelen van een extern incassobureau in veel gevallen meer kwaad dan goed doet. 4 belangrijke redenen zijn:

  1. dat een incassobureau een externe partij is, zonder juridisch bevoegdheid. Een incassobureau mag niks meer dan een schuldeiser zelf.
  2. dat veel incassobureaus op basis van no-cure-no-pay werken en daarmee onbedoeld een ander belang nastreven dan u.
  3. dat het inschakelen van een externe partij niet betekent dat je er geen werk meer van hebt. Inhoudelijke discussies tussen een schuldeiser en een schuldenaar kunnen nog steeds alleen maar met uw bemoeienis en goedkeuring worden afgehandeld.
  4. dat de handelswijze van een incassobureau ook uitstraalt op uw imago als opdrachtgever.

Een incassobureau mag geen officiële documenten uitbrengen, zoals een dagvaarding. Zodra een schuldenaar een vordering gemotiveerd betwist, moet een incassoprocedure worden opgeschort.

Een incassobureau met een verdienmodel op basis van no-cure-no-pay, werkt in bijna alle gevallen voor de incassokosten. Dit lijkt voordelig, maar betekent eigenlijk dat het verwachte inningsresultaat en de hoogte van de incassokosten, bepalend zijn voor de inspanningen die een incassobureau wil/kan leveren. Hoe snel, hoe voorbereid en met welke middelen een incassobureau te werk gaat, hangt direct samen met de hoogte van de incassokosten.

Aangesloten partners

Deurwaarders

Juristen en advocaten