Debiteurenrisico beheren

Als ondernemer staat u voor vele uitdagingen en kansen om uw bedrijf te laten groeien. Een onderdeel waar u echter voorzichtig mee moet omgaan, is het debiteurenrisico. Het kan een serieuze bedreiging vormen voor uw cashflow en bedrijfsresultaten als klanten niet tijdig of helemaal niet betalen.

Wat is debiteurenrisico?

Als ondernemer wilt u zich graag focussen op groei en succes. Het laatste waar u op zit te wachten, is dat klanten niet of te laat betalen. Dit financiële risico wordt het debiteurenrisico genoemd. Het houdt in dat klanten mogelijk niet tijdig, slechts gedeeltelijk, of helemaal niet betalen voor de geleverde diensten of producten. Vooral als u op krediet levert of achteraf factureert, loopt u automatisch debiteurenrisico. Dit heeft een negatieve invloed op uw cashflow en uw bedrijfsresultaten.

Waarom is het belangrijk het debiteurenrisico te beperken?

Een groot debiteurenrisico leidt tot een sterk verminderde cashflow, wat gevolgen heeft voor uw bedrijfsvoering. Geplande investeringen worden vertraagd, groei wordt belemmerd, en u heeft moeite om aan uw eigen betalingsverplichtingen te voldoen. Daarom is het belangrijk om dit risico te beperken en ervoor te zorgen dat uw klanten tijdig en volledig betalen.

Welke soorten debiteurenrisico’s zijn er?

Er zijn drie hoofdcategorieën van debiteurenrisico’s waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen:

1. Betaalrisico

Dit risico ontstaat telkens wanneer u goederen of diensten levert en pas later factureert. Klanten betalen te laat, wat uw cashflow verstoort. In het ergste geval betaalt een klant helemaal niet, bijvoorbeeld vanwege financiële problemen of een faillissement. In dat geval loopt u het risico een groot deel van het openstaande bedrag niet te kunnen innen.

2. Concentratierisico

Dit risico ontstaat wanneer u een groot krediet verleent aan één grote klant of een selecte groep klanten die een aanzienlijk deel van uw omzet vertegenwoordigen. Als een van deze belangrijke klanten niet betaalt, heeft dit een aanzienlijke impact op uw cashflow.

3. Landenrisico

Als u internationaal zakendoet, krijgt u te maken met landspecifieke debiteurenrisico’s. Deze risico’s ontstaan door schommelingen in wisselkoersen, economische of politieke instabiliteit, handelssancties, embargo’s, of andere nationale kwesties. Dergelijke factoren beïnvloeden uw zakelijke omgeving en hebben gevolgen voor uw cashflow.

Stappen om uw debiteurenrisico te beheersen

Goed debiteurenrisico management is van groot belang om uw cashflow en bedrijfsresultaten te beschermen. Voor elke onderneming vormen de volgende stappen een goede leidraad bij het beheren van debiteurenrisico’s:

1. Debiteurenrisico identificeren

Bij het aangaan van zakelijke relaties met nieuwe klanten is het van essentieel belang om een grondige kredietwaardigheidscheck uit te voeren. Deze check stelt u in staat om een goed beeld te krijgen van de financiële positie en betalingsgeschiedenis van de klant, waardoor u kunt bepalen of het verstandig is om op krediet te leveren. Om dit proces succesvol uit te voeren, zijn er verschillende stappen die u kunt volgen.

Allereerst begint u met het verzamelen van basisinformatie over de klant, zoals de bedrijfsnaam, het adres, de contactgegevens en het KvK-nummer. Vervolgens bezoekt u de website van de Kamer van Koophandel om het bedrijfsprofiel van de klant op te zoeken. Hier vindt u belangrijke gegevens zoals de oprichtingsdatum, rechtsvorm, bedrijfsactiviteiten en namen van bestuurders.

Een volgende stap is het raadplegen van handelsinformatiebureaus. Deze bureaus verstrekken gedetailleerde kredietrapporten en financiële informatie over bedrijven. Hierdoor krijgt u inzicht in de kredietwaardigheid, betalingsgeschiedenis, jaarrekeningen en eventuele risico-indicatoren van de klant.

Een andere belangrijke bron van informatie zijn de jaarrekeningen van het bedrijf. Vraag de klant om hun recentste jaarrekeningen te verstrekken. Deze documenten bieden gedetailleerde informatie over de financiële positie van het bedrijf, inclusief omzet, winst, balans en cashflow.

Met alle verzamelde gegevens voert u vervolgens een grondige risicoanalyse uit. Hierbij kijkt u naar verschillende indicatoren, zoals de algehele financiële gezondheid van het bedrijf, de betalingsgeschiedenis en eventuele openstaande schulden. Op basis van deze analyse neemt u een weloverwogen besluit over het al dan niet leveren op krediet aan de klant.

2. Debiteurenrisico analyseren

Beoordeel na de kredietwaardigheid van de klant en de mogelijke impact op uw cashflow als de klant niet betaalt. Maak zorgvuldige afwegingen en beslissingen over het verlenen van krediet en de betaalafspraken die u met de klant maakt.

Begin met een analyse van uw eigen cashflow, zodat u inzicht krijgt in de dynamiek van inkomende en uitgaande geldstromen. Vervolgens dient u potentiële risico’s te identificeren die verband houden met de financiële stabiliteit van de klant, zoals openstaande schulden of vroegere late betalingen. Op basis van deze informatie stelt u een kredietlimiet vast die uw cashflow niet in gevaar brengt.

Bepaal daarna duidelijke betaalafspraken. Overweeg opties zoals vooruitbetaling, betaling bij levering, of specifieke betalingstermijnen na facturering. Hierbij is het van belang om rekening te houden met uw eigen financiële verplichtingen en een balans te vinden tussen klanttevredenheid en risicobeheersing. In sommige gevallen is het raadzaam om kredietverzekeringen af te sluiten of garanties te verkrijgen van de klant, vooral bij aanzienlijke bedragen.

Blijf daarbij de klant voortdurend monitoren om tijdig te reageren op eventuele veranderingen. Dit biedt de mogelijkheid om proactieve stappen te ondernemen als er zich financiële moeilijkheden voordoen. Flexibiliteit en communicatie zijn ook van belang, waarbij openheid met de klant helpt bij het oplossen van eventuele betalingsproblemen en het verminderen van wanbetaling.

3. Een proactief plan opstellen

Stel een plan op voor het evalueren en verlenen van krediet aan al uw klanten. Bepaal de kredietvoorwaarden en bespreek deze vooraf met nieuwe klanten. Houd regelmatig overzicht op uw openstaande vorderingen om risico’s te minimaliseren.

4. Debiteurenrisico afdekken

Overweeg een kredietverzekering om uw bedrijf te beschermen tegen onbetaalde vorderingen. Een kredietverzekering biedt extra zekerheid en inzicht in de kredietwaardigheid van uw klanten. Hierdoor neemt u beter geïnformeerde beslissingen over het verlenen van krediet.

Beperk uw debiteurenrisico met goed debiteurenbeheer van Payt

Bij Payt begrijpen we hoe belangrijk het is om uw debiteurenrisico te beheersen. Met onze geavanceerde software kunt u het debiteurenbeheer efficiënt en effectief inrichten. Door het automatiseren van het facturatie- en herinneringsproces, het bieden van inzichtelijke rapportages, en het opstellen van een duidelijk en consistent beleid, helpt Payt u om uw cashflow te optimaliseren en uw debiteurenrisico te minimaliseren. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe Payt uw debiteurenbeheer naar een hoger niveau tilt.

Sander Kamstra
Geschreven door Sander Kamstra LinkedIn profile
Sander Kamstra is directeur en één van de oprichters van Payt. Hij is ondernemer in hart en nieren. En werkt graag samen met mensen die net zo gedreven zijn als hij om succes te boeken. Door de juiste prioriteiten te stellen en slimme keuzes te maken.

Share this article

Verbeter uw cashflow dankzij de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer

Welkom bij Payt! Dankzij onze slimme cloudsoftware krijgt u uw facturen 30% sneller betaald én bespaart u tot wel 80% van uw tijd! Klaar om uw cashflow een boost te geven? Download onze gratis brochure hieronder.

Mockup brochure Payt