Btw-aangifte te laat verstuurd of de btw te laat betaald?

Heeft u de btw-aangifte te laat verstuurd of de betaling van de btw te laat gedaan? In dat geval is het mogelijk dat u met de consequenties daarvan te maken krijgt.

Termijnen voor btw-aangiftes

Er zijn vastgestelde termijnen van toepassing bij het doen van een btw-aangifte. Bij een aangifte per kwartaal dient de btw-aangifte bij de Belastingdienst uiterlijk op de laatste dag van de maand na dat kwartaal binnen te zijn. Doet u aangifte per maand dan geldt eveneens de uiterste inzendtermijn van de laatste dag van de daaropvolgende maand. Er zijn ook bedrijven die per jaar aangifte doen en in dat geval dient de aangifte voor 1 april van het navolgende jaar te zijn gedaan. De meest gebruikelijke periode is per kwartaal en er zijn daarvoor vier momenten voor de btw-aangifte te onderscheiden:

Aangiftetijdvak per kwartaal met uiterste datum ontvangst:

Eerste kwartaal: 30 april

Tweede kwartaal: 31 juli

Derde kwartaal: 31 oktober

Vierder kwartaal: 31 januari navolgend jaar

Consequenties btw-aangifte te laat verstuurd

Indien u de btw-aangifte te laat verstuurt, waardoor de Belastingdienst deze pas ontvangt na de uiterste datum volgt er een boete. Er is dan sprake van aangifteverzuim. Overigens hanteert de Belastingdienst wel een coulancetermijn. Deze termijn is op zeven dagen gesteld. Mocht de te late ontvangen btw-aangifte binnen deze coulancetermijn zijn ontvangen dan krijgt u geen boete. 

Consequenties btw te laat betaald

Heeft u btw-aangifte gedaan, maar betaalt u het btw-bedrag niet? In dat geval zijn de consequenties voor uw rekening. Een betaling is te laat als het bedrag na de uiterste betaaldatum binnenkomt. Ook hiervoor geldt echter dat er een coulanceregeling van toepassing is met een termijn van zeven kalenderdagen na de uiterste datum van betaling. Er zijn verschillende situaties te onderscheiden bij een te late betaling:

1. Te late betaling binnen coulancetermijn

U krijgt een verzuimmededeling en geen boete als u de vorige btw-aangifte wel tijdig heeft betaald. Als de vorige btw-betaling ook te laat of niet compleet was dan wordt een betaalverzuimboete van 3% opgelegd. De minimale boete is een bedrag van € 50 en het maximale bedrag is € 5.514.

2. Te late betaling na verstrijken coulancetermijn

U krijgt van de Belastingdienst een verzuimboete opgelegd als u de betaling van de btw-aangifte te laat doet en buiten de coulancetermijn. De boete is dan eveneens 3% van het btw-bedrag, maar wel met een minimum van bedrag van € 50 en maximaal van € 5.514.

3. Deel te laat betalen en deel na afloop coulancetermijn

Betaalt u te laat en valt een deel binnen de coulancetermijn en een deel daarbuiten? In dat geval is er eveneens sprake van een boete van 3% met dezelfde minimale en maximale bedragen als hiervoor genoemd.

Meer grip op uw financiën met Payt

Het is uiteraard belangrijk om grip te hebben op uw financiële situatie en niet alleen als het om een tijdige btw-betaling gaat. Ook met betrekking tot het onderhouden van contact met debiteuren. Payt voorziet met optimaal debiteurenbeheer in optimale grip op uw financiën. Benieuwd hoe Payt werkt? Download vrijblijvende de offerte hieronder.

Sanne de Vries
Geschreven door Sanne de Vries LinkedIn profile
Sanne de Vries is verantwoordelijk voor de marketing bij Payt. Van branding en strategisch reputatiemanagement tot graphic design: ze gaat niets uit de weg. Ze is ambitieus en gaat graag nieuwe uitdagingen aan.

Share this article

Verbeter uw cashflow dankzij de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer

Welkom bij Payt! Dankzij onze slimme cloudsoftware krijgt u uw facturen 30% sneller betaald én bespaart u tot wel 80% van uw tijd! Klaar om uw cashflow een boost te geven? Download onze gratis brochure hieronder.

Mockup brochure Payt